น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

Home / ดาวโรงเรียน ดาวมหาลัย / น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

“บี ศุภนิดา มาลยาภรณ์” น้องสาว ปอย ตรีชฎา ขอบอกเลยว่านารักไม่แพ้พี่สาวเลยคะ จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต (ได้ถือป้ายประจำโรงเรียนด้วย >,<)  ปัจจุบัน กำลังเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ^^ น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา
น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

533993_493591844051234_30819400_n_1376455294

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา
น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา
น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา
น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา

น่ารัก! บี ศุภนิดา น้องสาวปอย ตรีชฎา