จีน-เกล้าแกล้ว สินเทพดล

Home / ดาวโรงเรียน ดาวมหาลัย / จีน-เกล้าแกล้ว สินเทพดล

??

ชื่อ :เกล้าแกล้ว สินเทพดล
ชื่อเล่น : จีน
มหาลัยวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจ ปี 2
เกิดวันที่ : 20 ?มีนาคม 1991
ความสามารถ : เปียโน,ภาษาฝรั่งเศส(นิดหน่อย)

ผลงาน : ภาพยนตร์ before valentine,อนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่ง,บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ