พิรุณรัตน์ เกตคำ

Home / ดาวโรงเรียน ดาวมหาลัย / พิรุณรัตน์ เกตคำ

ดาวโรงเรียน

ชื่อ : พิรุณรัตน์ เกตุคำ

โรงเรียน : เซนต์นิโกลาส

วันเกิด : 14 มีนาคม 2539

ความสามารถพิเศษ : เต้น cover,ร้องเพลง