มิ้ว อันนา ปณิฐาภรณ์ สาวแบ๊ว น่ารัก จากโรงเรียนเซนต์เทเรซ่า

Home / ดาวโรงเรียน ดาวมหาลัย / มิ้ว อันนา ปณิฐาภรณ์ สาวแบ๊ว น่ารัก จากโรงเรียนเซนต์เทเรซ่า

ชื่อจริง??????? มิ้ว อันนา ปณิฐาภรณ์

การศึกษา?? โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า

ผลงาน ? ? ?? ถ่ายนิตยสาร candy