ออม อัจฉราภร ศรีสุโข สาวน่ารักแก้มป่อง จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Home / ดาวโรงเรียน ดาวมหาลัย / ออม อัจฉราภร ศรีสุโข สาวน่ารักแก้มป่อง จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อจริง?ออม อัจฉราภร ศรีสุโข

การศึกษา? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริการธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ผลงาน? ถ่ายแฟชั่นนิตยสาร candy