CAR CLUB DRAP PARTY มศว ร่วมกันสร้างสื่อฯ เพื่อการแข่งรถอย่างปลอดภัย

Home / กิจกรรม / CAR CLUB DRAP PARTY มศว ร่วมกันสร้างสื่อฯ เพื่อการแข่งรถอย่างปลอดภัย

CAR CLUB DRAP PARTY มศว ร่วมกันสร้างสื่อฯ เพื่อการแข่งรถอย่างปลอดภัย …การขับรถแข่งบนท้องถนน ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก ไม่เพียงแค่นั้นยังอาจจะก่อนให้เกิดอันตรายบนท้องถนนอีกด้วย การขับรถให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ จะดีสักแค่ไหนถ้าชาวนักแข่งหันมาสนใจขี่รถในสนามกันอย่างปลอดภัย โดยมีกลุ่มนักศึกษา สาขาการสื่อสารเพื่อจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว มาช่วยแนะนำ และ “สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการแข่งรถอย่างปลอดภัย”

carclub-1
กลุ่มนักศึกษา สาขาการสื่อสารเพื่อจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

 

PrintCAR CLUB DRAP PARTY มศว ร่วมกันสร้างสื่อฯ เพื่อการแข่งรถอย่างปลอดภัย

การรวมกลุ่ม และแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อฯ
กิจกรรม Car club drag party เกิดขึ้นได้เพราะทางกลุ่มเรานั้นต้องทำนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการดูรายการหนึ่ง และได้เจอคลิปที่เขาประนามการแข่งขันรถบนท้องถนน ลึกๆ ก็คิดว่า ทำไมผู้ใหญ่ในสังคมไม่มาแก้ไข หรือเสนอทางออกที่ดีให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น ไม่มาสร้างประสบการณ์ หรือว่าร่วมพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของกีฬามากขึ้น ทีนี้กลุ่มเราก็เลยได้เลือกหัวข้อนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์เกี่ยวกับการแข่งขันรถยนต์ ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหนึ่งในสังคม แต่พวกเราจึงเล็งเห็นว่า จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเลย เพียงแต่ยังขาดการจัดการให้ถูกวิธีเท่านั้นเอง

carclub-2
จุดประสงค์ เป้าหมาย และหน้าที่ของกลุ่มคือ
จุดประสงค์หลักของเราคือ อยากจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพวกเขากลุ่มคนรักการแข่งรถมากกว่า และเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ จากการแข่งขันรถยนต์บนท้องถนนด้วย หน้าที่หลักของกลุ่มอย่างแรกเลยก็คือ การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้สารนั้นได้เข้าไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น เรื่องของการแข่งขันรถยนต์ในสนามอย่างถูกกฎหมาย เพราะหลายครั้งการจัดการแข่งขันไม่มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร เราจึงเป็นตัวช่วยในการกระจายสารนั้นไป อีกหน้าที่หนึ่งก็คือ การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยแข่งขันในสนามให้เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเองในสนามแข่งจริง

carclub-15

carclub-12
ความยากง่าย อุปสรรคต่างๆ ของกลุ่ม
ความยากคงจะเป็นตอนแรกเริ่ม เนื่องด้วยพวกเราในตอนแรกยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลย จึงต้องใช้เวลาทำการศึกษาค่อนข้างนาน แต่พอได้มีโอกาสเข้าไปลงพื้นที่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน และพี่ๆ ทีมต่างๆ ในสนามที่ให้คำแนะนำ ทางกลุ่มเรา ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนจนออกมาเป็นงาน Car club drag party ได้

carclub-6

carclub-11
ข้อดี และประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อดีของการรวมตัวกันครั้งนี้ คือเราได้ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารที่สามารถให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความบันเทิงแก่ผู้อื่น รวมถึงกลุ่มผู้ทำสื่อเองด้วยก็ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตนเอง และกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมีประโยชน์ถ้าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันรถยนต์บนถนนหลวงลดลงก็คงถือเป็นสิ่งดี

carclub-17

carclub-19
ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะขับรถแข่ง
ถ้าหากรักและชื่นชอบในการแข่งรถ เราขอแนะนำว่า ให้มาแข่งกันในสนามการแข่งขันดีกว่า เป็นทางเลือกที่ดีกว่า และปลอดภัยกว่าการไปขับแข่งกันบนถนน ที่ทั้งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับเอง และคนรอบข้าง เป็นการช่วยเซฟตัวเองและคนรอบข้างได้ และถูกกฎหมายด้วย

carclub-20

 

เครดิต : www.facebook.com/carclubdragparty

 

ติดตามคอลัมน์ Show Off ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.27

Facebook : www.facebook.com/campusstar

1