รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

หัวอับเว็บEV

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา ดังนี้

1.PTT COMIC CONTEST

3

ฉลองครบรอบ 5 ปี โครงการ PTT Comic Contest หนึ่งในการประกวดวาดการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่ ปตท. มุ่งค้นหาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ พร้อมปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสาคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ผ่านกิจกรรม Free Workshop 4 ภาค และค่าย Comic Camp ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท พร้อมโอกาสวาดการ์ตูนลงนิตยสาร a day 1 ปีเต็ม หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook/ PTTComic หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โทร. 02-537-3209และฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด โทร. 02-716-6900 ต่อ 406, 409

2.ประกวดภาพวาด

Print
กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตวิญญาณสามัคคี ทำความดี แด่องค์ราชันย์” ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคม 2558 ติดต่อโทร. 02-559-0098 หรือ 082-790-2126 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.thailandwakeup.com หรือ www.facebook/thailandwakeup

3.ประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก

5
ประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.2e-building.com หรือ www.facebook.com/BEC Center โทร. 02-225-2412

4.ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27

6
กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์ โตชิบา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้- 23 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ToshibacsrThai หรือ บริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต โทร. 02-511-7710-12

5.ประกวดหนังสั้นไวรัล “ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin”

7
Bitcoin Co. Ltd. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ “ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2558 ติดต่อหรือสอบถาม www.facebook.com/bitcointhai

6.ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ

8
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA ติดต่อสอบถาม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02-203-5000 ต่อ 14390

7.ประกวดนวัตกรรมยานยนต์

9
บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 สอบถามเพิ่มเติม Email : natt8078@hotmail.com.

8.ประกวดแต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก

10
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สเต็ดเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แต่งเติมสีสัน ในเส้นสายลายหมึก” หนังสือสวนปริศนา Secret Garden ชิงผลิตภัณฑ์สีจาก STAEDTLER มูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท สมัครได้ที่ www.nanmeebooks.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติมคุณธัญพร โทร. 02-662-3000 ต่อ 5272 หรือ e-mail: marketing@nanmeebooks.com

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.26

Facebook : www.facebook.com/campusstar