รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558
รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558
รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 

 

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนมิถุนายน 2558  ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

1.ประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ : 3D Printing Design Contest ในโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World” ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงปลายปี 2558 และชุดเครื่องพิมพ์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2558 ดูเพิ่มเติม www.facebook.com/Chevron3D

 

2.ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน2558 สอบถามโทร. 0-7567-2508-10 หรือ 081-957-5906ดูเพิ่มเติมที่ http://cultural.wu.ac.th

 

3.ประกวดภาพยนตร์สั้น

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯโทร.0-2849-7538, 0-2849-7564 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/silpakornshortfilm

 

4.ประกวดคลิปวิดีโอ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ในกิจกรรม One and Only ชิงรางวัลแพ็กเกจที่พักสุดหรู ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งผลงานได้วันนี้ -15 มิถุนายน 2558 ดูเพิ่มเติมที่ www.tourismthailand.org/discoverthainess

 

5.ประกวดภาพถ่าย “มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ”

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท น้อมบุญ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ” วัดทุงเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2558 สอบถามคุณศิริพรรณ 02-395-1279 ต่อ 15 ดูเพิ่มเติม www.facebook.com/maha.chedi.rattana.photo.contest

 

6.How can Thai people succeed in learning English?

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่นอินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ ‘How can Thai people succeed in learning English?’ ชิงหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ณ มหานครลอนดอน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พักฟรี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายส่งผลงานวันนี้ – 15 มิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมคุณรัชฎาภรณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถาบันนิวเคมบริดจ์ โทร. 02-252-3133 ต่อ 16

 

7.ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และโล่เชิดชูเกียรติส่งผลงาน วันนี้ – 22 มิถุนายน 2558 สอบถาม 0-2282-3161 ต่อ 502, 511, 607

 

8.ประกวด Navara Number One Contest

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

Nissan ขอบคุณจากใจปี 5 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด”Navara Number One Contest” ร้อง เล่น เต้นรำ Cover ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 26,000 บาทตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2558ติดต่อสอบถามคุณบอสโทร. 091-5755990 หรือ line : nissannp300 facebook : www.facebook.com/nissanroadshow5

 

9.ประกวดดนตรี “The Style Music Tournament”

 

การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา
การประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา

 

The Style by TOYOTA ร่วมกับ BEC-Tero Music ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “The Style Music Tournament” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นศิลปินฝึกหัด สังกัด BEC-Tero Music วันนี้ – 25 มิถุนายน 2558 สอบถาม www.facebook.com/thestylebytoyota

 

 

ติดตาม Campus Event ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.25

Facebook : www.facebook.com/campusstar