แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

Home / กิจกรรม / แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

ล่าสุด เมืองสามหมอกแม่ฮ่องสอน เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช๊อปแห่งใหม่กับสโลแกน“แอ่วตึงวันบ้านรักไทย” ย่านการค้าสร้างสรรค์บ้านรักไทย เพื่อเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ภูมิภาค…

แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

bannrakthai_logo

แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด ประชาสัมพันธ์สินค้าย่านธุรกิจสร้างสรรค์ตลาดบ้านรักไทย โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ตลาดบ้านรักไทย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

20150113_124654_resized
แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีบทบาท และภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน การค้าทั้งในและต่างประเทศโดยการสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าอย่างคล่องตัว เกิดความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่ด้วยรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย ในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ

20150113_143226_resized
แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

โดยได้กำหนดเป็นกรอบภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้เข้มแข็ง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถอยู่รอดและสามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านค้ารายย่อยมีคู่แข่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสาขามากมาย ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ย่านธุรกิจเดิมได้รับผลกระทบ จนผู้ประกอบการไทยไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยซื้อขายสินค้าและบริการที่ผลิตโดยคนไทย (Mostly By Thai) และย่านธุรกิจสร้างสรรค์จะเป็นตัวหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนโดยผลักดันเศรษฐกิจในภูมิภาคสู่ภูมิภาค (Local to Local)และผลักดันธุรกิจภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Local to Global)

20150113_142143_resized
แหล่งช๊อปใหม่ แอ่วตึงวันบ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์บ้านรักไทย” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่มีศิลปะเฉพาะถิ่น มีการปลูกชาพันธุ์ดีสืบทอดต่อกันมา และนำผลผลิตชามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาหลากหลายประเภท โดยภายในงานพบกับผู้ประกอบการร้านค้าจาก“ย่านธุรกิจสร้างสรรค์บ้านรักไทย” ร่วม จำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นเมืองเทศกาลชิมชาบ้านรักไทย ชิมชาคุณภาพฟรี และการประกวดชาพันธุ์ดี สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมการแสดง 4 ชนเผ่า ที่หาชมได้ยาก อันได้แก่ ไทใหญ่, จีนยูนาน,ว้า, กระเหรี่ยงแดงและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่ม 092-540-4050