ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2558

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2558

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2558

 

Campus Calendar-22 outline

 

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2558

 

1.โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดอบรมการทำเบเกอรี่ วันนี้ – 15 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามเพิ่มเติม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-258-4000 , 02-649-5000 ต่อ 18701

 

2.การอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 26 มี.ค. 2558  เวลา : 12.30 – 16.00 น. ณ.วิทยาเขตพัฒนาการ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3

 

3.หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น “SEE Thailand with CU”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ“หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น” วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สมัครที่ www.inter.sc.chula.ac.th  รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-5056

 

4.คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดอบรม“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอบรม“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8000 ต่อ 4520 หรือ มือถือ 08-0780-9527, 08-4539-3971 และ 08-8623-2116 ดูรายละเอียดที่ http://www.nec.ru.ac.th/

 

5.เปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์

เปิดบ้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.camphub.in.th/precamp-21

 

 6.โครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System General English Proficiency Online Test  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-441

 

7.นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์

งานนิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องแสดงงาน ชั้น 1 และ ชั้น 2  ในวันที่19 – 31 มีนาคม 2558

 

8.จัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมหัวข้อ ” ปฏิรูปประเทศไทย” วันที่ 26 และ 27 มีนาคม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน ดูรายละเอียดได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2 8002840-78 ต่อ 1008/1019

 

9.นิทรรศการ “ศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ” (Art  Dharma Naturally)

นิทรรศการ “ศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ” (Art  Dharma Naturally) ณ หอศิลป์จามจุรี ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2 วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อหอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

 

ติดตามข้อมูลปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Campus Star

Facebook : www.facebook.com/campusstar