สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม

Home / กิจกรรม / สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างหนังสั้น 3 เรื่องให้ “น่าน” ผลงานโดย สายป่าน อภิญญา – ณเดชน์ คูกิมิยะ- ธันวา สุริยจักร .. มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน สร้างภาพยนตร์สั้น 3 เรื่องให้แก่จังหวัดน่าน เพื่อสะท้อนแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนแนวคิดด้านต่างๆ ของคนจังหวัดน่านผ่านเรื่องราวในหนัง สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม

หนังสั้น ทั้ง 3 เรื่องนี้ นําทีมสร้างผลงานโดย อภิญญา สกุลเจริญสุข ณเดชน์ คูกิมิยะ และธันวา สุริยจักร นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยภาพยนตร์สั้นทั้ง 3 เรื่อง นําไปฉายใน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2” และส่งมอบหนังสั้นทั้ง 3 เรื่องให้กับจังหวัดน่าน

ก่อนจะมาเป็นหนังสั้น 3 เรื่อง และการถ่ายทอดความงามของเมืองน่าน อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับเทศบาลเมืองน่าน โดยที่ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการผลิตหนังสั้นดังกล่าว

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ
อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ

ซึ่งเบื้องต้นในหลักสูตรนิเทศศาสตร์มีเกณฑ์ว่านักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได้ ทุกคนจะต้องทําปริญญานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน และนักศึกษาภาพยนตร์เองก็ต้องเขียนบท สร้างหนังขึ้นมา โดยนําความรู้ที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผลงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมานี้จะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการประกอบอาชี พต่อไป

ขณะเดียวกัน 3 นักแสดง ณเดชน์ คูกิมิยะ อภิญญา สกุลเจริญสุข และธันวา สุริยจักร ซึ่งศึกษาในชั้นปีที่ 4 และต้องทําโปรเจกต์จบประกอบกับความพร้อมที่คณะเองมีนักแสดงที่เรียนในสาขาภาพยนตร์หลายคน รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และทีมงานนักศึกษา โปรเจกต์ดังกล่าวจึงเริ่มขึ้นโดยได้ 3 นักแสดงข้างต้นเป็นผู้เขียนบทและกํากับการแสดงหนังสั้นทั้ง 3 เรื่อง หนังสั้น 3 เรื่อง 3 สไตล์ จาก 3 ผู้กํากับ

อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หนังสั้นปริญญานิพนธ์ทั้ง 3 เรื่องจะมีลีลาในการนําเสนอและเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไป 3 เรื่อง 3 สไตล์ ความยาวเรื่องละประมาณ 30 นาที

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม อาจารย์อนุสรณ์ ศรีเเก้ว
อาจารย์อนุสรณ์ ศรีเเก้ว

โดยเรื่องแรกที่เราถ่ายทําเป็นผลงานของ สายป่าน อภิญญา เรื่อง ‘Postcard’ เป็นหนังรักโรแมนติก เรื่องต่อมาคือ ‘Mr.Peter’s Project ภารกิจพิชิตเธอ‘ หนังรักคอมมาดี้ ผลงานโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และเรื่องสุดท้ายหนังแนวดราม่า เรื่อง Be Together ผลงานโดย ธันวา สุริยจักร ซึ่งหนังสั้นทั้ง 3 เรื่องใช้สถานที่ถ่ายทําที่เมืองน่าน โดยทีมงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการเขียนบท โดยแต่ละเรื่องจะเซททีมงานไว้เพื่อเป็นการบริหารจัดการการถ่ายทําให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด

“กับผลงานที่ออกมาทั้ง 3 เรื่อง อยากให้ผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพด้านการทําหนังของนักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แม้ผลงานที่ออกมาอาจไม่ดีเท่ามืออาชีพ แต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการร่วมมือกันของนักศึกษา การทําซีจีของนักศึกษาในคณะดิจิทัลอาร์ต รวมถึงการทําเพลงประกอบภาพยนตร์ จากวิทยาลัยดนตรี ถือเป็นการทํางานร่วมกันของทั้ง 3 คณะ และนอกจากผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภูมิประเทศ และการดํารงชีวิตของคนในจังหวัดน่าน รวมถึงแง่คิดต่างๆ ที่ผู้กํากับแต่ละคนต้องการจะสอดแทรกและถ่ายทอดไปยังผู้ชมอีกด้วย” อาจารย์วาจวิมล กล่าวเพิ่มเติม

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม นางสาวอภิญญา สกุลเจริญสุข-02
สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข

‘Postcard’ หนังสั้นรักโรแมนติก อบอุ่นหัวใจ

นางสาวอภิญญา สกุลเจริญสุข หรือ สายป่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์สั้นเรื่อง ‘ Postcard ‘ กล่าวว่า หนังสั้นเรื่องนี้ใช้เวลาเตรียมงาน 3 เดือน แต่ถ่ายทําเพียงแค่ 5 วัน โดยถ่ายทําที่ จังหวัดน่าน และ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นักแสดงนําในเรื่องคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ และ น้ําตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ เป็นแนวหนังรักโรแมนติก โดยตอนถ่ายทําต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล และเรียนรู้วิถีของคนน่าน เพราะนางเอกเป็นสาวพื้นเมือง ต้องหัดทอผ้า งานนี้เรียกว่าสนุกและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย อีกทั้งทีมงานทั้ง อาจารย์ เพื่อนๆ น้องๆ ในสาขาภาพยนตร์ฯ ก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภูมิใจ

‘โปสการ์ด’ เป็นเรื่องราวของความรัก ระยะห่าง และการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่ง โดยมีโปสการ์ดเป็นสื่อรักที่ส่งถึงกัน เหนือ (น้ําตาล พิจักขณา) เธอเชื่อมาโดยตลอดว่าพ่อคือคนเดียวที่มอบรักแท้ให้เธอได้ และไม่เชื่อว่าเธอจะหาความรักแบบนี้ได้จากที่ไหนอีก เมื่อพ่อเสียชีวิต แม่ของเธอได้ขายของสะสมของพ่อ รวมทั้งกล้องถ่ายภาพด้วย ภายหลังกล้องถ่ายภาพได้ถูก บุ๋มบิ๋ม ซึ่งเป็นน้าของ นที (ณเดชน์ คูกิมิยะ) ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ นที เมื่อเหนือรู้ว่ากล้องถ่ายภาพนั้นอยู่กับนที เหนือจึงพยายามติดต่อนที โดยการส่งภาพที่เคยถ่ายด้วยกล้องตัวนั้นกลับไปให้นที และนทีก็ส่งภาพที่เพิ่งถ่ายด้วยกล้องตัวนั้นกลับมาให้เหนือ การสื่อสารนั้นจึงกลายเป็น การสื่อสารผ่านภาพโปสการ์ดและข้อความ จนกลายเป็นความรักของพวกเขาทั้งสอง ตื่นตากับเอฟเฟคตระการตา

 

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม นายณเดชน์ คูกิมิยะ-02

หัวเราะฮาไปกับเรื่อง ‘Mr.Peter’s Project ภารกิจพิชิตเธอ’ 

นายณเดชน์ คูกิมิยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์สั้น เรื่อง Mr.Peter’s Project ภารกิจพิชิตเธอ กล่าวว่า โปรเจกต์นี้ถือเป็นการผลงานชิ้นใหญ่ก่อนจะจบการศึกษา ตนและทีมงานมีความตั้งใจที่จะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีคอมมาดี้ มีความตลก มีอะไรที่เกินจริงไม่สามารถเป็นไปได้ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้

โดยแต่ละฉากจะมีการถ่ายทําที่ ใจกลางเมือง ในป่า บนดอย ในจังหวัดน่าน ซึ่งตนเองกํากับดูแลการถ่ายทําทั้งหมด เป็นการทํางานที่ท้าทายและสนุก ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากหนังเรื่องนี้ตนจะแสดงนําเองแล้ว ยังมี มายด์ วิรพร จิรเวชสุนทรกุล ร่วมแสดงด้วย

หนังสั้น เรื่อง ‘Mr.Peter’s Project ภารกิจพิชิตเธอ’ เป็นเรื่องของเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวโพดที่ต้องการซื้อที่ดินไปทําไร่ข้าวโพด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยต้องการให้มีเม็ดเงินมหาศาลเกิดขึ้นที่นี่ เขานึกถึงแต่ความร่ํารวยโดยที่ลืมนึกถึงธรรมชาติที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นจํานวนมากแต่ไม่มีใครสามารถเอาที่ดินผืนนี้ไปได้เลย Mr.Peter (พระเอก) ได้รับมอบหมายให้ไปซื้อที่ดิน และได้เจอทาร์ซานสาวคนหนึ่ง (นางเอก) ที่ไม่มีใครรู้จัก แต่ทาร์ซานสาวก็ไม่ต้องการให้ขายที่ดินจึงขัดขวาง และอยากให้อนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะเป็นผืนป่าแห่งเดียวที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดน่าน ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ของจังหวัด

สายป่าน ณเดช ธันวา ม.รังสิต นําทีมสร้างหนังสั้นสะท้อนสังคม นายธันวา สุริยจักร

‘Be Together’ หนังสั้นแนวดราม่า สะท้อนปัญหาสังคม

นายธันวา สุริยจักร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์สั้น เรื่อง Be Together กล่าวว่า หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวดราม่า โดยตนตั้งใจทําขึ้นมาเพราะมีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของสังคมในปัจจุบัน เกี่ยวกับรักในวัยเรียนจนเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของชีวิต

หนังสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่า “Be Together” เพราะอยากจะให้แง่คิดและมุมมองต่างๆ แก่วัยรุ่นในยุคปัจจุบันว่าหากมีรักในวัยเรียนแล้วเกิดพลาดและตั้งครรภ์ ก็จะส่งผลต่อการเรียนและอนาคตในวันข้างหน้า

ซึ่งในการถ่ายทําหนังสั้นเรื่องนี้มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาช่วยดูด้วย อาทิ พี่ทิวา เมยไธสง รับหน้าที่เป็นตากล้อง ควบคุมเรื่องการถ่ายภาพและกํากับภาพ พี่ไพโรจน์ ประสานทอง รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กํากับ และทีมงานนักศึกษาภาพยนตร์ที่มาช่วยกันอีกหลายคน ส่วนนักแสดงนําในเรื่องคือ พล-พูลภัทร อัตถปัญญา นะโม-ทองเปาด์ ทองกําเนิด และ แนท-ณัฐชา นวลแจ่ม มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว