30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

Home / กิจกรรม / 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

วันศุกร์ที่  16  มกราคม  2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงาน แถลงข่าวประจำปี 2558 “30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” โดยดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง Lotus Suite 7  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งภายในงานนั้นจัดกิจกรรมและพูดถึงผลงาน นวัตกรรมต่างๆ อีกมากมาย .. 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งมีหลากหลายคณะ สาขาวิชาให้เพื่อนๆ ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานและโครงการต่างๆนี้ล้วนเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร คณะ หน่วยงาน มหาวิทยาลัย การศึกษาของชาติ การวิจัยและการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของประเทศ

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ตัวอย่างผลงานของ มหาวิทยาลัยรังสิต มีดังต่อไปนี้

  • นวัตกรรมด้านการศึกษา “เปิด 4 หลักสูตรใหม่ และสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับ ศึกษา”
  • “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม”
  • นวัตกรรมด้านบริการสังคม “หนังสั้นเมืองน่าน”
  • นวัตกรรมด้านการออกแบบ “Design Innovation”
  • นวัตกรรมด้านอาหาร “นวัตกรรมแป้งกล้วย”

เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ www2.rsu.ac.th/Home

บรรยายกาศถภายในงาน  แถลงข่าวประจำปี 2558 

“30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” 

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม