ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2558

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2558

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2558

5-9 ม.ค. : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ดงยางเกมส์” ในระหว่าง

วันที่ 5-9 มกราคม 2558

 

7-11 ม.ค. : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2558

ติดต่อโทร. 053-944088

 

1-12 ม.ค. : “10 Steps 2” การแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร

วันนี้-12 ม.ค. 2558 ณ PSGArtGallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

1-15 ม.ค. : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโปรโมชั่น สำหรับนิสิตนักศึกษา ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2558

 

17-18 ม.ค. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม

สู่ “วิชาชีพวิศวกรรม”วันที่ 17-18 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

 

19-24 ม.ค. : มช. จัดงาน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ร่วมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Festival 50thAnniversary) วันที่ 19-24 มกราคม 2558

มีกิจกรรม และนิทรรศการมากมาย

 

20 ม.ค. : มทร.กรุงเทพ เตรียมเปิดบ้าน ฉลองครบรอบ 10 ปี โชว์ศักยภาพและแสดงผลงาน

นิทรรศการนวัตกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ 20-21 มกราคม 2558

 

1-31 ม.ค. : ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ 14 ภาษา

สนใจโทร. 02-942-8888 และ 02-942-8887

 

ติดตามข้อมูลปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Campus Star

Facebook : www.facebook.com/campusstar