ฟรี! สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ EOL System 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น

Home / กิจกรรม / ฟรี! สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ EOL System 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น

บริษัทอิงลิซออนไลน์อยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตัวเองทางออนไลน์ EOL System ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เข้าทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน EngTest.net คะ ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า ^^ ฟรี! สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ EOL System 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น

ฟรี! สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ EOL System 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น

ฟรี! สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ EOL System 12 ตุลาคมนี้เท่านั้น

ด้วยบริษัทอิงลิซออนไลน์จำกัดผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษในชื่อ EOLSystem หรือ ระบบ EOL  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOLSystem (General English Proficiency Online Test by EOL System) 

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOLSystem จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านภาษาอังกฤษในแวดวงการศึกษาไทย ให้คนไทยรู้ถึงขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อนำไปใช้วางแผนการศึกษาและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยในการเตรียมตัวสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP และอื่นๆ

โดยผู้เข้าทดสอบทุกคนเสียค่าสมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EOLSystemเพียงคนละ 100 บาทเท่านั้น เพื่อนๆ สามารถเข้าทดสอบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.EngTest.Net

สนใจดูรายละเอียดทั้งหมด และสมัครได้ที่

 http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=3427

หรือสอบถามทางE-mail

 engtest_eol@hotmail.comหรือ โทร. 02-170-8725-6

*ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557*