กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่

Home / กิจกรรม / กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่

กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่?เป็นโครงการดีๆ ที่ทางกรุงเทพมหานคร จับมือกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมของนิด้า จัดโครงการ “โตไปไม่โกง” รณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าเผยแพร่หลักสูตรเยาวชน กว่า 3 แสนคนเพื่อรับการปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่ ^^

จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่ teen.mthai10351403_10152849165523776_2526398658770136857_n

กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่

รองผู้ว่ากรุงเทพมหาหานคร คุณผุสดี ตามไท เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ?”โตไปไม่โกง” เพื่อรณรงค์เปลี่ยนแปลง โดยใช้กลยุทธ์ แคมเปญ FOR CHANGES กับ 100 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

สำหรับกลยุทธ์ แคมเปญ FOR CHANGES คือ การสร้างโรงเรียนสีขาวเพิ่มมากขึ้นอีก 100 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครตลอดในปี 2557 พร้อมผลักดันสู่โตไปไม่โกงเข้าสู่เยาวชนโดยตรง เพราะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะเปลี่ยนและได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วยกิจกรรมที่สอนให้เยาวชน เป็นคนดี ไม่เพกเฉยต่อการทำความดีและรู้จักปรับเปลี่ยน โดยเริ่ม (การปลูกฝัง) จากตัวของเยาวชนเอง > ขยายไปยังครอบครัว > โรงเรียน > ชุมชน > สังคม >และประเทศ ตามลำดับ

อีกทั้งพร้อม จัดกิจกรรม เดย์ แคมป์ (DAY CAMP) ให้กับเด็กๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คนจากโรงเรียน 9 แห่ง ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กไม่ร่วมกันทำกิจกรรม อีกทั้งมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อีกด้วยคะ

กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่
กทม. จัดโครงการ โตไปไม่โกง ก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุคใหม่

เรียบเรียงเขียนโดย teen.mthai ข้อมูลโดย?MONO29?

 

?คลิป กทม.จัดโครงการ โตไปไม่โกง