แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก 2013 IYF World Camp in Thailand

Home / กิจกรรม / แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก 2013 IYF World Camp in Thailand

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship ? IYF)

จะจัดการประชุมเยาวชนโลก ภายใต้ชื่อ

?2013 IYF World Camp in Thailand??

ด้วยจิตสำนึกเรื่องการ ?คืนสู่สังคม? มูลนิธิฯ จึงจัดเตรียม กิจกรรม ต่าง ๆ

ให้แก่ผู้เข้าร่วมอันเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีคุณภาพและสู่ความเป็นสากล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก

โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556

ณ? บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว) ชั้น 5?

เตรียมพบกับ การแสดงตระการตาหลากหลายวัฒนธรรม จากเหล่า นักศึกษา นานาชาติ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกับเหล่าเยาวชนอาเซียนเป็นที่แรกในประเทศไทย?ร่วมกิจกรรมพิเศษกับนักศึกษาเกาหลีและนักศึกษาอาเซียน อีกหลายประเทศทั่วโลก กว่า 2,500 คน

IYF (International Youth Fellowship) คืออะไร?

 • IYF (International Youth Fellowship) เป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไร มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม?พ.ศ.2544 โดยกลุ่มคนที่มีจิตใจต้องการอุทิศตัวเองเพื่อสังคมและแก้ไขปัญหาเยาวชนในปัจจุบันด้วยความเชื่อของคริสเตียน รู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

เช่น?แคมป์ภาษาอังกฤษ , การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ , การฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง , การท่องเที่ยวเชิง ,?อนุรักษ์ , การแสดงบนเวที เป็นอาสาสมัครในกีฬาฟุตบอลโลก รวมถึงโปรแกรมการฟื้นฟูจิตใจ (IYF World?Camp)

สิ่งที่ๆดีที่ได้รับจาก IYF (International Youth Fellowship) ?? ??

 • ในแต่ละปีมีนิสิตนักศึกษาได้รับการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางกิจกรรมของ IYF และตัดสินใจใช้ชีวิตใหม่เพื่อสังคม หลาย ๆ คนสมัครเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคมโดยได้รับเลือกให้ ไปทำงานทั้งในและต่างประเทศ?สิ่งที่น่ายินดีก็คือนิสิตนักศึกษาที่ เคยจมอยู่กับโลกแห่งวัตถุ เคยใช้ชีวิตตามกระแสสังคมและกระแสโลก ต่างมีความสุขใจเมื่อได้มาร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูจิตใจกับ IYF จนในที่สุดจิตใจของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง
 • นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งมาร่วมโปรแกรมฟื้นฟูจิ ตใจ เขาเคยติดเหล้า บุหรี่และยาเสพติดโดยที่?ไม่สามารถปฏิเสธ ความต้องการของ ตัวเองได้เลยและต้องใช้ชีวิต จม ไปกับสิ่งเสพติดเหล่านี้
 • แต่เมื่อปีที่แล้วหลังจากเขาเข้าร่วมโปรแกรมของ IYF ชีวิตใหม่ของเขาก็เกิดขึ้น จิตใจที่ถูกฝึกฝนท าให้เขาเกิดความเข้มแข็งที่จะหักห้ามใจแล ะทอดทิ้ง หนทางเก่าในชีวิตของเขา นักศึกษาจ านวนมาก ที่เคย สนใจแต่ความต้องการของตัวเอง?สนใจแต่ทางที่ตัวเองกำลังเดิน กลับได้รับการเปลี่ยนแปลง และ กลายมาเป็นอาสาสมัครทำงานในประเทศที่ยากลำบากอย่าง โลกที่สาม ทอดทิ้งชีวิตเก่าไว้ข้างหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่ า นักศึกษาเหล่านี้ไม่ได้?กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้น หากแต่ก าลังเปลี่ยนแปลงคนรอบ ๆ ข้างอีกด้วย

กิจกรรมหลักของ IYF

 • Good News Corp (GNC) อาสาสมัครจีเอ็นซี?กิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่ง IYF ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นคือโครงการอาสาสมัคร Goodnews Corp เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นในต่างประเทศ
 • โครงการนี้เริ่มต้นในปี ค .ศ. 2002 ใน?ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีด้วยจ านวนอาสาสมัคร 17 คน ส่งไปใน 5 ประเทศ จวบจนปี ค .ศ. 2009 มีนักศึกษาอาสาสมัครสนใจและผ่านการคัดเลือกไปกว่า 800 คน ใน 50 ประเทศ
 • อาสาสมัคร ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศกับคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่อย่างใด แต่จะได้รับการสนับสนุนและดูแลจากทางมูลนิธิฯ?ประจำประเทศนั้น ๆ โดยนักศึกษา อาสาสมัครจะอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 11 เดือน ถึง หนึ่งปีและมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมของมูลนิธิฯ

งานและหน้าที่โดยสรุปของอาสาสมัคร GNC

 • นำเสนอและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
 • งานบูรณะและก่อสร้าง
 • งานช่วยเหลือเป็นอาสาสมัคร และสอนหนังสือในท้องถิ่นขาดแคลน
 • เรียนภาษาต่างประเทศและสอนภาษาไทย
 • ช่วยเหลืองานการเป็นอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

เพื่อนๆ teen.mthai สามารถติดตาม ข่าวสาร เรื่องราวดีๆ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้ที่ www.iyfthailand.com นะคะ ^^

แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก 2013 IYF World Camp in Thailand