วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia

Home / กิจกรรม / วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia

Superstar College of Asia วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย

วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย?Superstar College of Asia?ในการกำกับของ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม. 4-6 ที่สนใจในศาสตร์ของ? Voice, Musical , Performance, Entertainment Business, หรือ Theatre ร่วมชิง ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ?มูลค่าทุนละ 700,000 บาท

ข่าวการศึกษา วัยรุ่น กิจกรรมวัยรุ่น

สมัครเรียน วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia?ก่อนใคร และสามารถสอบ ?Audition ได้ทันที ?พร้อมร่วมรับฟังข้อคิด และการแนะแนวเส้นทางสู่วงการบันเทิง จากศิลปินและนักแสดงมืออาชีพ แพม ลลิตา ตะเวทิกุล ,? ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล , เคน-ธีระเดช วงษ์พัวพัน รวมทั้ง? ป๊อด และโมเดิร์น ด็อก แบบเต็มวง? ที่จะมาเปิดมินิคอนเสิร์ตให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม? พร้อมเรียนรู้เทคนิคในการร้องเพลง เล่นดนตรี แสดงละคร จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง? และร่วมสนุกกับกิจกรรมบันเทิงจากผู้เข้าประกวดจากรายการ THAILAND’S MOST FAMOUS

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น.? สนใจส่งรูปถ่ายที่เห็นหน้าชัดๆ งานแสดงที่เคยร้องเพลง หรือเล่นดนตรี หรือเต้น หรือแสดงละคร พร้อมระบุชื่อจริง ชื่อเล่น ชื่อสถานศึกษา และระดับชั้นปี พร้อมระบุจำนวนบัตรที่ต้องการ (คนละไม่เกิน 4ใบ ) ระบุว่าอยากเจองเรียน FREE WORKSHOP? ทางด้านไหน (ได้มากว่าหนึ่งอย่าง)

ส่งมาที่ ?info@supestarcollege.com? ?ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 100 คนแรก เท่านั้น !!!? ? ? ? ?

ประวัติ?วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia

อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรม บันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 12,000 ล้านบาทในปี2011 และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 15,000 ล้านบาทในปี 2016 และมีมูลค่ารวมทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 60 ล้านล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย

วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย?Superstar College of Asia??มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้

จุดเด่นของวิทยาลัย คือ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ

วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย?Superstar College of Asia??มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ

นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ

General Information
? ชื่อวิทยาลัย: Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย) มหาวิทยาลัยสยาม
? ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี, สาขาศิลปะการแสดง, และสาขาธุรกิจบันเทิง
? อักษรย่อปริญญา: ศป.บ.(ดนตรี) , ศป.บ.(ศิลปะการแสดง), ศป.บ.(ธุรกิจบันเทิง)
? ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts in Music, Theatre, and Entertainment Business
? อักษรย่อปริญญา: B.F.A.(Music), B.F.A.(Theatre), B.F.A.(Entertainment Business)
? หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน 138 หน่วยกิต
? วิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ (ถ.สุขุมวิท 55 สถานีรถไฟฟ้า BTS)
? ห้องปฏิบัติการดนตรี การเต้น และการแสดง 50 ห้อง
? พื้นที่กว่า 2,000 ตร. เมตร
? จำนวนครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน มีทั้งชาวไทย อเมริกัน อังกฤษ อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สวีเดน เป็นศิลปิน
ครูฝึกสอนศิลปิน โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับ ผู้บริหารค่ายเพลง

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย?เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งช่วยนักศึกษาผลักดันสู่วงการบันเทิงและธุรกิจบันเทิง

พันธกิจ (Mission)
1. ช่วยผลักดันให้บัณฑิตได้เข้าสู่วงการดนตรีและวงการบันเทิงหรือมีงานทำทันทีหลังจบการศึกษา
2. ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความความสามารถ และนำหลักความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม
4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ด้านดนตรีและวัฒนธรรมของชาติ

สโลแกน (Motto) 😕Every Dream is Possible

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา?วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย?Superstar College of Asia??มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปินดนตรี ศิลปินขับร้อง นักแสดง นักเต้น นักธุรกิจในวงการบันเทิง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับการแสดง นักแต่งเพลง Arranger Sound Engineer Mixing Engineer Mastering Engineer ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรีและการแสดง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ เป็นต้น