ประกาศแล้ว ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011

Home / กิจกรรม / ประกาศแล้ว ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011

เชื่อเถอะ……….คนไทยก็ทำได้??? นวตกรรมใหม่……..ของสุดยอดนวตกรทั่วประเทศ

ไอเดียน่าทึ่งของคนไทย กว่า 1,200 ผลงานนวัตกรรมจากทั่วประเทศ

ได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อค่ำคืน วันที่? 17 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล ?ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011? แนวคิด ?The Reality? พร้อมมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมทั้งในประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยมีนายเกษม กรณ์เสรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย? รศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวนารถวณี จันทโรจวงศ์? (ที่ 4 จากขวา) Country Manager, CNBC (Asia Pacific) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี

โครงการ ?ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011? จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในรูปแบบ ?เรียลลิตี้? ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงาน พร้อมสาธิต และพิสูจน์ว่าผลงานตนสามารถเกิดขึ้นและใช้งานได้จริง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,291 ผลงาน โดยผลงาน ?เธอคือลมหายใจ…เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ? เจ้าของผลงาน ได้แก่ ดร.สรวง สมานหมู่ (ซ้ายสุด) และนายวีระชัย นาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ชนะเลิศประเภท IDEA SEED และผลงาน ?เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น? เจ้าของผลงาน ได้แก่ นายแพทย์อนุชิต จางไววิทย์ (ที่ 3 จากขวา) ชนะเลิศประเภท INNO TREE ผู้สนใจสามารถชมผลงานที่ชนะการประกวดได้ที่ www.trueinnovationawards.com

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น? กล่าวว่า ?กลุ่มทรูภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ ?ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011? ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2? ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับล้นหลาม มีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น 1,291 ผลงานทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่า มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งกลุ่มนิสิต นักศึกษา และองค์กร ตลอดจนกลุ่มชุมชนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคม ท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดสามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้อย่างรูปธรรม ตรงกับแนวคิด ?The Reality? ปีนี้? ซึ่งผู้ชนะการประกวดทุกทีม จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท?? โดยกลุ่มทรูมุ่งมั่นจัดการประกวด ?ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์? อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ?

สำหรับการประกวด ?ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2011? มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,291 ผลงานทั่วประเทศ แบ่งเป็น IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดแผนธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 994 ผลงานและ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) ผลงานนวัตกรรมที่มีการสร้างขึ้นจริง จำนวน 297 ผลงาน โดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ และมีรายละเอียดดังนี้

IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด)
1.?ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่
??? ?ผลงาน ??เธอคือลมหายใจ…เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ?
2.?ประเภท Silver 4 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท ได้แก่
1.?ผลงาน ??ตรวจเชื้อแบคทีเรียอีโคไลในอาหารด้วยตาเปล่า?
2.?ผลงาน ??Easy Open Egg?
3.?ผลงาน ?Thai Musical Instrument?s Supportive Learning Kit?
4.?ผลงาน ?AgroSense War-room?
3.?ประเภท Bronze 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่
1.?ผลงาน ??กระติบข้าวอัตโนมัติ?
2.?ผลงาน ??แคปซูลหลบภัยสึนามิ (Tsunami Escape Safety Capsule)?
3.?ผลงาน ?ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่น และการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต?
4.?ผลงาน ?Braille Cell ปุ่มกดสำหรับคนพิการ?

INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)
1.?ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่
ผลงาน? ?เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น?
2.?ประเภท Silver 4 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
1.?ผลงาน ??Robo-Blocks: ระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้องและโต้ตอบได้สำหรับเด็ก?
2.?ผลงาน ??อุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งนิ่ว และควบคุมการยิงคลื่นช็อกเวฟอัตโนมัติ
?????????? สำหรับเครื่องสลายนิ่ว?
3.?ผลงาน ?SAX for ALL (Vibrato Mold Injection Saxophone)?
4.?ผลงาน ?วัสดุฉลาดเพื่อการใช้งานทางการแพทย์?

3.?ประเภท Bronze 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
1.?ผลงาน ??ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ?
2.?ผลงาน ??แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปสำหรับไมโครเวฟ?
3.?ผลงาน ?การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยาวไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1?
4.?ผลงาน ?เครื่องอัดภาชนะขึ้นรูปใส่อาหารจากวัสดุใบไม้ เพื่อทดแทนกล่องโฟมและ
พลาสติก?
5.?ผลงาน ??ระบบดูแลผู้ป่วยและผู้ชราด้วยอุปกรณ์โครงข่ายเซ็นเซอร์ร่างกาย ไร้สายและโทรศัพท์มือถือ?

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ Best Inspiration 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
1.?ผลงาน ??Monofilament? ชุดตรวจเท้าเบาหวานจากศูนย์ฯ 41 คลองเตย?
2.?ผลงาน ??ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ?

 

ถ้าคุณกล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำ กล้าที่อดทนต่ออุปสรรค

เราคงจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของคนไทยชิ้นต่อไปในอีกปีหน้า

…….แล้วจะรู้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก……

ข้อมูลจากthanonline