กิจกรรม อาหารกลางวันโรงเรียน

3เอ็ม ร่วมให้เพื่อน้อง ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนโครงการคลังอาหารกลางวันในโรงเรียน

Home / กิจกรรม / 3เอ็ม ร่วมให้เพื่อน้อง ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนโครงการคลังอาหารกลางวันในโรงเรียน

จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง 3เอ็ม ประเทศไทย และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ (CCF)เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตลอด 14 ปี และในปีนี้ คือ โครงการคลังอาหารในโรงเรียน เพื่อน้องๆ 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด

3เอ็ม ร่วมให้เพื่อน้อง ซี.ซี.เอฟ
สนับสนุนโครงการคลังอาหารกลางวันในโรงเรียน

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินแนวนโยบายของบริษัท ภายใต้แนวคิด 3M gives ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “การให้” แบบยั่งยืนใน 3 ด้านคือการศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน 3เอ็ม ให้การอุปการะเด็กผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 50 คน ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท 3เอ็ม และพนักงานทุกคนที่เห็นความสำคัญของการให้และจุดประกายเด็ก ๆ ในการรู้จักการพึ่งพาตัวเองผ่านการทำการเกษตร สร้างแหล่งอาหารจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่หมดไป ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้หมุนเวียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกิจกรรม “วันสนุกคิด พี่ 3เอ็ม กับน้องซี.ซี.เอฟประจำปี 2562” ถูกจัดขึ้นเพื่อพาพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม กว่า 100 คน เยี่ยมชมโครงการคลังอาหารในโรงเรียน พร้อมลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้การสร้างคลังอาหารในโรงเรียนกับน้องๆ พร้อมมอบความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสุขอนามัยในการล้างมือที่ถูกต้อง และมอบเงินสมทบทุนโครงการมูลค่า 105,000 บาท แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ โดยมีนางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ รับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมที่ 3เอ็ม ประเทศไทยเดินทางมามอบความรู้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กว่า 100 คนมีตั้งแต่การเรียนรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ภายใน 15 วินาที เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรคตามหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อด้วยการเรียนรู้เรื่องป้ายจรจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเพลิดเพลินไปกับค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก “3M Science Camp for Kids” ที่พี่ๆ 3เอ็ม ตั้งใจยกห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์มาให้น้องได้รู้จักและฝึกให้สังเกต สงสัย ทดลอง และสรุปผลไปพร้อมๆ กันได้อย่างสนุกสนาน

จากนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหล่าน้องๆ ซี.ซี.เอฟ รับบทพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนเหล่าจิตอาสา 3เอ็ม ในฐานกิจกรรมการเกษตรในโครงการคลังอาหารในโรงเรียน จำนวน 4 ฐานเริ่มต้นที่ การทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติในโรงเรียน ฐานที่สองคือการปลูกพืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิกเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ฐานที่สามคือการเก็บเห็ดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเห็ดหยองสามารถรับประทานเป็นอาหารกลางวันและสร้างรายได้ และฐานที่สี่คือการนำผักสลัดปลอดสารมาทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ จากนั้นทีมผู้บริหาร 3เอ็ม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวและต้นกล้วยเป็นที่ระลึกก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมกันด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดีจากใจผู้ให้ถึงน้องผู้รับ