ข่าวกิจกรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี มุ่งนำเทคโนโลยี สู่เกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Home / กิจกรรม / โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี มุ่งนำเทคโนโลยี สู่เกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

“CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี IoTSmart Farm เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียนเพื่อรองรับเกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งนำเทคโนโลยี
สู่เกษตรดิจิทัล 4.0 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยพนักงานร่วมส่งมอบระบบIoTสำหรับการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรยุคดิจิทัล เพื่อมุ่งหวังพัฒนาโรงเรียน และชุมชนให้มีความมั่งคง ยั่งยืนทางการเกษตรได้มอบระบบโซล่าเซลล์ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoTและกล้องวงจรปิด พร้อมทั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำและระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้แก่โรงเรียนและได้จัดทำแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีIoT Smart Farm ด้วยการปฏิบัติจริงและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดการสร้างอาชีพต่อไป

โรงเรือนมะเขือเทศเชอรี่Cherry Tomato Greenhouse

โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรือนแบบ Greenhouse มีการเชื่อมต่อกับถังน้ำสะอาด
(Water Bucket/Tank) , ถังปุ๋ย (Fertilizer Bucket/Tank), แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า โดยในโรงเรือนประกอบไปด้วย

– ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ

– ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ

– ระบบพ่นหมอกลดอุณหภูมิMist Spraying System (Cooling System, Temperature Reduction)

– ระบบน้ำหยดDrip Irrigation System

– ระบบน้ำ/ปุ๋ยWatering and Fertilizing System

– เซ็นเซอร์อุณหภูมิTemperature Center

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน มุ่งหวังให้เด็กรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มรายได้ด้วยเกษตร 4.0 สามารถเกาะติดพืชผลได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีปริมาณที่มากขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสามารถปลูกรับประทานเอง หรือพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ต่อไปในอนาคต