Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ทุนนักบินอวกาศ นักบินอวกาศ นักบินอวกาศไทย หลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้น

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 โอกาสเด็กไทย จะไปไกลถึงดวงดาว

Home / กิจกรรม / ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 โอกาสเด็กไทย จะไปไกลถึงดวงดาว

กลับมาอีกครั้ง กับโอกาสดีๆ ที่จะทำให้ฝันของเด็กไทย…ไปไกลถึงดวงดาว กับโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 (Discover Thailand’s Astronaut Scholarship Program EP.3) เปิดรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศ เข้าเรียนหลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้น ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.- 5 เม.ย.63

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3
โอกาสเด็กไทย จะไปไกลถึงดวงดาว

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง โดยปี 2562 นี้รัฐบาลไทย มอบพื้นที่ให้เด็กไทยถึง 4 ทุน! 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

 1. สัญชาติไทย

 2. อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 🚀 

วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น กรอกรายละเอียดของผู้สมัครสอบและเลือกศูนย์สอบผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com

กำหนดการสอบ 

สอบคัดเลือกรอบที่ 1

วันที่ 3 พ.ย.62 เวลา 9.00-12.00 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันกวดวิชา On Demand

ด้วยระบบ SCAT (Space Camp Aptitude Test) ของ USSRC เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศให้เหลือ 21 คน

สอบคัดเลือกรอบที่ 2

วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.62 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แข่งขัน STEM Camp ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

 1. ดินสอ 2B

 2. ยางลบ

 3. บัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

การรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  – 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

            โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

 2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

 3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา

 4. ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา

 5. ประกันการเดินทาง

 6. NASA Flight suit

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น