Friendship Cup HSK Online iGET ข้อสอบ HSK ภาษาจีน

Friendship Cup ให้นร.ชิงทุน 3 มหา’ลัยจีน พร้อมชู AI ติวสอบและสอนภาษาจีน

Home / กิจกรรม / Friendship Cup ให้นร.ชิงทุน 3 มหา’ลัยจีน พร้อมชู AI ติวสอบและสอนภาษาจีน

เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน บริษัท Super Chinese  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักและ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์  จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “Friendship Cup ครั้งที่ 11” ในหัวข้อ 魅力中国行: เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ชิงทุน 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังได้แก่ Beijing Jiaotong University , East China Normal University และ Guangdong University of Foreign Studies จำนวนกว่า 50 ทุน งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ซึ่งจุดเด่นในปีนี้คือการนำเอา Application HSK Online ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการวัดประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันประเภทการวัดระดับภาษาจีนโดยอิงจากข้อสอบ HSK

Friendship Cup ให้นร.ชิงทุน 3 มหา’ลัยจีน

ดร. หัว เซี่ย เลขาธิการสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน กรรมการผู้จัดงาน เปิดเผยว่าการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ ถือเป็นปีที่มีความสำคัญของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการพัฒนาของจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษาอย่างก้าวกระโดด มีความเป็นสากลจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่มีประวัติความมายาวนานเป็นปีที่ 44 แล้วนั้น ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความใกล้ชิดระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี

ทำให้ปัจจุบันภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาที่คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยให้ความสำคัญในการเรียนเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพบว่า มีจำนวนนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีน และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นเมื่อมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น การวัดมาตรฐานการเรียนภาษาจีนหรือ HSK จึงมีความสำคัญจำเป็นต่อการพิจารณาระดับภาษาจีนของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงการสมัครงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

Application AI ติวสอบและสอนภาษาจีน

ด้าน ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทยจีน กล่าวว่า เมื่อการสอบวัดระดับความรู้ HSK เป็นตัวชีวัดสำคัญ แต่การสรรหาผู้เชี่ยวชาญในการติว รวมถึงหาสื่อการเรียนเพื่อช่วยฝึกทักษะสำหรับการสอบในปัจจุบันยังคงอยู่ในวงจำกัด iGET จึงได้จัดทำ Application 2 ตัว โดยความร่วมมือกับ บริษัท Super Chinese ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI  และการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลในประเทศจีน โดย application ตัวแรก HSK online เป็นระบบรวมคลังข้อสอบเก่าและข้อสอบเสมือน ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK จะใช้ AI ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน พร้อมแนะนำแบบฝึกหัดทักษะต่างๆเฉพาะรายบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำคะแนนทำสอบ HSK ให้ได้ระดับที่สูงขึ้น  ส่วนตัวที่ 2 คือ Super Chinese เป็นระบบฝึกการใช้ภาษาจีน โดยจำลองสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งจุดเด่นของ application ทั้ง 2 ตัวนี้คือ ผู้ใช้จะเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันผู้ใช้ยังสามารถเห็นพัฒนาการของตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการนำเอา application HSK Online มาเป็นตัวหลักในการช่วยวัดศักยภาพทางภาษาจีนของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นการก้าวเข้าสู่ ยุค digital education สำหรับผู้เรียนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21