ศิลปวัฒนธรรมไทย เด็กไทย เยาวชนไทย

ตัวแทนศิลปินเยาวชนไทย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ประเทศสวีเดน

Home / กิจกรรม / ตัวแทนศิลปินเยาวชนไทย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ประเทศสวีเดน

ขอปรบมือชื่นชมน้องๆ เยาวชนไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มตัวแทนศิลปินเยาวชนไทย ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ณ วัดพุทธรามสวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ตัวแทนศิลปินเยาวชนไทย ร่วมแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ประเทศสวีเดน

ซึ่งจัดขึ้นโดย พระวิเทศปุญญาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธารามสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย และการแสดงความกตัญญต่อมารดา รวมถึงส่งเสริมคุณค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความอบอุ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและสังคมด้วย

โดยกลุ่มตัวแทนศิลปินเยาวชนไทย ได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานความเป็นไทยไว้ในทุกๆ ชุดการแสดง เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนชาวไทยในประเทศสวีเดนอีกด้วย