กิจกรรม

TK Family Talks เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เราเข้าใจกัน

Home / กิจกรรม / TK Family Talks เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เราเข้าใจกัน

อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วม Workshop เรียนรู้วิธีการสื่อสารเพื่อรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความมั่นใจในตนเองตามความสามารถที่แท้จริงของตน ผ่านการเรียนรู้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และทักษะการสื่อสารเพื่อสายสัมพันธ์ (Nonviolence Communication)

TK Family Talks
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เราเข้าใจกัน

ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ (ชิงชิง)

โดย ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ (ชิงชิง) เภสัชกร และ Certified Facilitator กระบวนการสื่อสารอย่างสันติ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมการสื่อสารอย่างสันติให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน บุคลากรในโรงพยาบาล นักจิตวิทยา ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกเมื่อลูกก้าวเข้าสู่ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ณฐมน กฤตานนท์ (ฝ้าย) 02 257 4300 ต่อ 112