SYS Education Fund ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา เด็กไทย

SYS Education Fund มอบทุนการศึกษาเด็กไทยปี 2562 เพิ่มกว่า 10 ทุน

Home / กิจกรรม / SYS Education Fund มอบทุนการศึกษาเด็กไทยปี 2562 เพิ่มกว่า 10 ทุน

บริษัทจำกัด หรือ SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ในประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

SYS Education Fund
มอบทุนการศึกษาเด็กไทยปี 2562

 

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1จนถึงระดับปริญญาตรี แบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้กับเยาวชนไทย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

SYS Education Fund มอบ 18ทุน คลุมทั่วประเทศ

 

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เปิดเผยว่า การมอบทุน SYS Education Fund เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งในปี 2560-2561ที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น 18 ทุน รวมมูลค่าทุนประมาณ 1 ล้านบาทแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ รวม 7 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ ภาคตะวันออก จำนวน1 ทุนที่จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 6 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีสุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ภาคใต้ รวม 4 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี รวมการส่งมอบทุน SYS Education Fundไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน18 ทุน

ปี 2562 เพิ่มกว่า 10 ทุนการศึกษา ให้เด็กไทย

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับแผนงานโครงการ SYS Education Fund ในปี 2562 เตรียมมอบทุนการศึกษาเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10 ทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิ ชลบุรี ชัยนาท ระยอง และอุดรธานีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จากในช่วงที่ผ่านมาที่จะเน้นการมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นหลัก ซึ่งเมื่อรวมกับนักเรียนทุนที่มีอยู่เดิมจะมีนักเรียนทุนรวมกว่า 30 คนและจะมีการส่งมอบทุนในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาท

ส่งเสริมพนักงานSYS มีส่วนร่วมอนาคตเยาวชน

นอกจากการมอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาช่วยดูแลนักเรียนทุนSYS Education Fund ด้วย โดยเปิดรับสมัครจากพนักงานของบริษัทฯซึ่งจะต้องเป็นเพศเดียวกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการพูดคุย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิต รวมทั้งติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องต่อไป