ประกวดเขียนเรียงความ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย เขียนเรียงความ

สมาคมอาเซียน ชวนเยาวชนประกวดเขียนเรียงความ ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียน

Home / กิจกรรม / สมาคมอาเซียน ชวนเยาวชนประกวดเขียนเรียงความ ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียน

น้องๆ คนไทนที่กำลังเรียนอยู่ระดับ ม.ปลายและอุดมศึกษา ถนัดหรือชื่นชอบการเขียนเรียงความ ห้ามพลาด!!! ล่าสุดทางสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนระดับ ม.ปลายและอุดมศึกษา ประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562″ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธ.ค. 61

สมาคมอาเซียน
ชวนเยาวชนประกวดเขียนเรียงความ

คุณสมบัติ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เป็นตัวแทนของโรงเรียน (โรงเรียนละ 2 บทความ)

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่ในนามโรงเรียนพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร (3 รางวัล)

ระดับอุดมศึกษา

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท โล่ในนามบุคคลพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร (3 รางวัล)

โดยเรียงความที่ได้รับรางวัล จะตีพิมพ์ ในจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย 

กำหนดการ

– ส่งใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

– ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  หรือเว็บไซต์สมาคมอาเซียน