จิ๋วแต่แจ๋ว ถุงพลาสติ เกาะยาว เยาวชน

เยาวชนเกาะยาว “จิ๋วแต่แจ๋ว” รณรงค์ “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

Home / กิจกรรม / เยาวชนเกาะยาว “จิ๋วแต่แจ๋ว” รณรงค์ “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

เยาวชนโรงเรียนเกาะยาวน้อยรวมพลังเข้มแข็งร่วมรณรงค์โครงการ “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” มุ่งมั่นจัดการปัญหาขยะโดยเฉพาะพลาสติกให้กลายเป็นศูนย์ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากการเดินหน้าโครงการ คิดถุ๊งคิดถุง โดย บมจ.ซีพีออลล์เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ก็ถึงเวลาของเกาะยาวที่ได้พลิกบทบาทรวมพลังท้องถิ่น มุ่งมั่นจัดการปัญหาขยะพลาสติก โดยมี 10 องค์กรภาคีร่วมใจปฏิเสธถุงพลาสติก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกับซีพี ออลล์, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ททท., มูลนิธิโลกสีเขียวและเครือเจริญโภคภัณฑ์

เยาวชนเกาะยาว “จิ๋วแต่แจ๋ว” รณรงค์
“รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

โดยพลัง “จิ๋วแต่แจ๋ว” ของโรงเรียนเกาะยาวน้อยนั้น ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ร่วมกับครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณะสุข ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ลดใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ เพื่อกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเด็กๆต่างให้ความสนใจที่จะเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคตทำให้เกาะแห่งนี้โดดเด่นในการสร้างความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในพลังจิ๋วอย่างเด็กชายวีระพล หนูนวน หรือน้องฟิตฮาล นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนเกาะยาว กล่าวว่า ปัญหาของถุงพลาสติก เกิดจากพฤติกรรมของคนนั่นเอง โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกแบบไม่รู้คุณค่า ใช้แล้วทิ้งทันที ยิ่งถ้าทิ้งลงทะเล จะทำให้สัตว์ทะเล ทั้งปลา เต่า เผลอไปกินถุงพลาสติก เมื่อกินแล้วก็จะตาย เมื่อปีที่แล้วเกาะยาวน้อยมีโลมามาเกยตื้นตายที่เกาะยาวน้อยเพราะการกินถุงพลาสติกเข้าไปจำนวนมาก

รวมถึงด.ญ.ปราณปริยา เข็มทอง หรือน้องอายนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกาะยาวกล่าวว่า ถุงพลาสติกมีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ผลเสียมีมากกว่า ฝากถึงทุกๆ คน ให้ร่วมกันส่งเสริม ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน

ทั้งนี้ นายธานินทร์ บูรณมานิตกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพีออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เผยถึงนโยบายว่าบริษัทมีนโยบายในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และได้ริเริ่มโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานร้านสาขาเยาวชนและประชาชนตลอดจนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก”“ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง”

และจากการรณรงค์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 69 แห่ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 60,850 คน และมีมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(No more Single Use Plastic) ทำให้สถาบันการศึกษาลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึงเดือนละ 10 ล้านใบ” นายธานินทร์ บมจ.ซีพีออลล์ กล่าว โดยครั้งนี้ได้พัฒนาโครงการขึ้นที่เกาะยาว ซึ่งเป็นหมู่เกาะของทะเลอันดามัน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน