หลักธรรมะ เด็กไทย เยาวชน

โครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่นักถ่ายทอดธรรมะ

Home / กิจกรรม / โครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่นักถ่ายทอดธรรมะ

โครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพเรียนรู้หลักธรรมะ หล่อหลอมพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำและเป็นเยาวชนต้นแบบนักถ่ายทอดคุณธรรม – จริยธรรม สู่เพื่อนเยาวชนโดยรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนาจากความร่วมมือของ กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ ซีพี ออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย

 โครงการ “เด็กธรรม นำไทย”
สร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่
นักถ่ายทอดธรรมะ

โครงการ เด็กธรรม นำไทย เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศที่มีความสนใจพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ มีความใฝ่ฝันอยากทำงานเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น 50 เยาวชนที่จะมาร่วมเข้าค่ายกิจกรรมอบรมเป็นเวลา 2 วัน1 คืน

โดยเยาวชนทั้ง 50 คนจะได้เรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมะ พร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิต  จากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ (โบวี่) นางสาวอัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม และ (ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้น พร้อมได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยทั้ง 50 เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะได้รับโจทย์เพื่อคัดเลือกให้เป็น 10 ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับทุนการศึกษา และร่วมกันตั้งปณิธานต่อยอดสร้างเครือข่ายเด็กธรรมนำไทย แก่เพื่อนเยาวชนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า“โครงการ เด็กธรรม นำไทย เป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมนโยบายของกระทรวงหรือแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1นี้ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 และมีกำหนดถึงปี 2564 โดยพอจบแผนที่ 1 ก็มีแผนที่จะดำเนินต่อไปเพื่อเป็นการประเมินและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการสนับสนุนที่สำคัญให้นโยบายเข้มแข็ง ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตของประเทศชาติ สามารถสร้างเยาวชนที่ดี เก่ง และมีสุข ให้สังคมได้อย่างแท้จริง

และครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและสนับสนุนให้นำธรรมะมาสู่ใจและบอกถึงแนวทางการนำไปใช้ในชีวิต ดังนั้นเยาวชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดกลายเป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม  เยาวชนกลุ่มนี้จะสามารถกลับไปคุยธรรมะ กลับไปส่งต่อหลักธรรมกับเพื่อนๆ ในภาษาแบบเพื่อนคุยกัน ซึ่งนี่คือ สิ่งที่สังคมไทยกำลังต้องการ”

ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทยได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นและการริเริ่มโครงการ เด็กธรรม นำไทย ว่าที่ผ่านมา กว่า 22ปี ซีพี ออลล์ ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี  2540 เพื่อให้อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เป็นเสมือนพื้นที่แบ่งปันหลักธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชื่อดัง และผู้ที่มีชื่อเสียงในการนำหลักธรรมประยุกต์ประสบความสำเร็จในชีวิตจากทั่วประเทศ ผ่านการจัดบรรยายเป็นประจำทุกวันศุกร์ให้กับพนักงานและประชาชนย่านสีลมใจกลางกรุงอย่างต่อเนื่องมาแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 ครั้งจนกระทั่งได้ต่อยอดจัดโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ธรรมสู่เยาวชน  ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยหลายครั้งที่กิจกรรมจัดในสถานศึกษาและได้เห็นผลตอบรับที่ดีจากผู้บริหารคณะครูอาจารย์และนักเรียน ได้ฟังเสียงสะท้อนชื่นชมต่อโครงการเพื่อเยาวชน ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนจึงต่อยอดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมคู่สังคมไทย ในโครงการ เด็กธรรม นำไทย ด้วยความตั้งใจสูงสุดว่า ในครั้งแรกนี้ เราจะสามารถสร้าง 50 เยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และคัดเลือกเชิดชูเกียรติให้กับ 10 ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งทั้งหมดนี้ จะร่วมกันเป็นเครือข่าย เด็กธรรม นำไทย หรือเป็นยุวทูตธรรมที่นำหลักธรรมสู่ชีวิตเพื่อนๆ ของพวกเขาต่อไปได้”

ในครั้งนี้ พระราชวรเมธี (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวถึงโครงการ เด็กธรรม นำไทย ว่าเป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่า ธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนาหรือธรรมะ ที่เรารู้จักนั้นเยาวชนจะเข้าถึงได้ยาก ความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเอง และขอบเขตของธรรมะก็มีเพียงนิดเดียว คือ ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ เยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน และจะดียิ่งขึ้นหากได้นำสิ่งที่รู้ ส่งต่อพุทธธรรมสู่เพื่อนในวัยเดียวกัน

นับเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ ที่จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ เด็กธรรม นำไทย เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ –  31 กรกฎาคม นี้  โดยสามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ค เด็กธรรมนำไทย:Dektham711