TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2018 การประกวด กิจกรรม ประกาศผลรางวัล วาดภาพ

ประกาศผลรางวัลการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2018

Home / กิจกรรม / ประกาศผลรางวัลการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2018

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2018” เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.พีระ รัตนวิจิตร

TOYOTA Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง ในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจ   ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทย นอกจากนี้ผู้ชนะ การประกวดระดับประเทศทั้ง 9 คนจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดประกาศผลการประกวดระดับโลก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

อ้อม พิยดา

อ้อม พิยดา เผยถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้วที่ทางโตโยต้าจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา อ้อมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ อ้อมเห็นภาพและแนวคิดแล้วชอบมาก คือเด็กหกขวบ ทำออกมาได้ขนาดนี้เลยหรอ ตะลึงมากค่ะ สำหรับลูกสาวเราเนี่ย เขาจะชอบพวกกีฬาเทควันโดมากกว่าค่ะ วันนี้พานาวามาออกงานด้วย เขาก็ดูสนใจภาพวาดศิลปะดี ก็มีลุ้นว่ากลับบ้านไป เขาจะให้เราพาไปเรียนพวกศิลปะไหม ต้องรอลุ้นค่ะ (หัวเราะ)” อ้อม พิยดา กล่าว

ผลการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2018”

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี
ด.ญ. มิ้งค์ รักษาชาติ

· ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. มิ้งค์ รักษาชาติ จากโรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ในชื่อผลงาน รถสีม่วงแห่งความฝัน

ด.ญ. ปุณิกา สุวรรณโคตร

· ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ปุณิกา สุวรรณโคตร จากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

ในชื่อผลงาน รถนวดแผนไทย

ด.ช. ก่อกุศล นามศิริพงศ์พันธ์

· ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ก่อกุศล นามศิริพงศ์พันธ์ จากโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน – โคราช จ. นครราชสีมา

ในชื่อผลงาน Jurassic Car, Bring Back Dinosaurs

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี
ด.ญ. ชญาดา อุทัยธัน

· ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ชญาดา อุทัยธัน จากโรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพมหานคร

ในชื่อผลงาน รถไอยราพาทัวร์

ด.ญ. ขวัญข้าว ไกรสรพงศ์พันธุ์

· ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ขวัญข้าว ไกรสรพงศ์พันธุ์ จากโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

ในชื่อผลงาน รถบำบัดจิต

ด.ช. ปธานิน สมณะ

· ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ปธานิน สมณะ จากโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย

ในชื่อผลงาน Vehicle Of Life

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี
ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ

· ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ จากโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่

ในชื่อผลงาน Moving to The New Universe Car

ด.ญ. ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ

· ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

ในชื่อผลงาน Happy Tummy Car

ด.ญ. กรวิภา วิปุลพงษ์

· ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ญ. กรวิภา วิปุลพงษ์ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

ในชื่อผลงาน Sapria Himalayana Fitness Car, A Ride to a Healthy Life