กิจกรรม วิทยาศาสตร์ แสงซินโครตรอน

ชวนคนรักวิทยาศาสตร์เที่ยวงาน 10 ปี แสงซินโครตรอน

Home / กิจกรรม / ชวนคนรักวิทยาศาสตร์เที่ยวงาน 10 ปี แสงซินโครตรอน

ในโอกาสที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีอายุครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดงาน “หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมซินโครตรอนแก่เยาวชนและคนทั่วไป

ชวนคนรักวิทยาศาสตร์เที่ยวงาน 10 ปี
แสงซินโครตรอน

ผ่านการจัดนิทรรศการ โดยจะมีผลงานต่าง พร้อมการแสดงกรรมมวิธีของแสงซินโครตรอนผ่านอุปกรณ์ Interactive  เพื่อให้การรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน  2561 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง อาทิ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  การแชร์ความคิดเกี่ยวกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฌอปราง อารีย์กุล หรือเฌอปราง BNK48 หรือฟังเรื่องตื่นเต้นด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยแสงซินโครตรอนผ่านผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างอุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี และยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน พร้อมโชว์ต่างๆ อีกมากมาย