Digi M DPU การศึกษา กิจกรรม ดิจิทัล นิเทศศาสตร์

อนาคตใหม่ของวงการสื่อโลกดิจิทัล “Digi M นิเทศ DPU”

Home / กิจกรรม / อนาคตใหม่ของวงการสื่อโลกดิจิทัล “Digi M นิเทศ DPU”

สถานการณ์วงการสื่อสารมวลชน เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายมาตลอด  โดยเริ่มจากการที่ประเทศไทยได้มีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลกว่า 30 สถานี จนทำให้หลายต่อหลายองค์กรสื่อ ถูกแย่งเม็ดเงินโฆษณาออกมา สื่อใหญ่หลายสำนักจำเป็นต้องปิดตัวลง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและสื่อโทรทัศน์ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า มีกลุ่มธุรกิจสื่อดิจิทัล ที่ยังมีเม็ดเงินโฆษณามาหล่อเลี้ยง เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเติบโตสองหลักมากว่า 4 ปีเช่นกัน

อนาคตใหม่ของวงการสื่อโลกดิจิทัล
“Digi M นิเทศ DPU”

โดยธุรกิจสื่อดิจิทัลใหม่ เหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านโลกออนไลน์ และ เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทำให้ภาพเสียงข้อมูลส่งผ่านได้ไวยิ่งขึ้น  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้วิเคราะห์ปัญหา และ เล็งเห็นถึงทางออกของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในครั้งนี้จึงมีการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อสอดรับกับโลกดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย โดยหลักสูตรดังกล่าววคือ หลักสูตร “Digi M” หรือ “หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์” โดยเน้นการสร้างทักษะแห่งโลกดิจิทัลให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อดิจิทัลและผลิตงานสร้างสรรค์ได้หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ปรับหลักสูตรใหม่ เพิ่มทางเลือกของการศึกษา

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร (คนกลาง)

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าหลักสูตร DigiM กล่าวว่า “ผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์โดยตรงจากการทำสื่อดิจิทัล โดยเป็นทั้ง admin แฟนเพจเกี่ยวกับ การรณรงค์ดื่มนมแม่ การส่งเสริมสื่อให้คนพิการ และ Community ด้านสปาอันดับหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น youtuber ทำสื่อต่างๆ ลงบนช่อง Youtube จึงได้เอาทักษะที่จำเป็นจากการปฏิบัติงานจริงเหล่านี้มาถ่ายทอดให้นักศึกษามาช่วยทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงไม่ได้มุ่งแค่ “วิทยุและโทรทัศน์” เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่หลักสูตร DigiM จะเน้นสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อตามแพลตฟอร์มต่างๆ เลือกเนื้อหาให้เหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังมีจุดเน้นที่การเป็นหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการสื่อดิจิทัล หรือ Media Start up ควบคู่ไปกับการเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ประพฤติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ  นอกเหนือจากนี้ยังมีสื่อเพศทางเลือก หรือ LGBT Media เพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อให้สอดคล้องต่อการทำสื่อให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆ อันเป็นทิศทางของสื่อในอนาคตอย่างแท้จริง”

สื่อดิจิทัล จุดเปลี่ยนของสื่อยุค GEN Z

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  กล่าวว่า ปัจจุบัน ความเป็นนักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้กระจายอยู่ตามชุมชนดิจิทัล แฟนเพจ หรือเป็นองค์เล็กๆ เอเจนซีต่างๆ ซึ่งก็คือบุคลการในวงการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลทั้งสิ้น ขณะนี้โลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ลองนึกภาพในอดีตหากจะทำรายการหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะเป็นที่ยอมรับรู้จัก มียอดวิวเเละผู้ติดตามหลักล้าน อย่าง โปรเชน , น้องเฟรม , เพจอีจัน , The Snack และ ครูนกเล็ก เราต้องใช้ทั้งทรัพยากรคนเเละเงินจำนวนมหาศาล ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ทุกคนสามารถเป็นสื่อที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหลักล้านได้ด้วยตนเอง ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสำคัญนี้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพื่อสอดคล้องกับโลก คือ หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ หรือ Digital Media and Creation (DigiM) ขึ้นมา เราต้องปรับ เราไม่ยึดติดชื่อเดิม เพราะเราไม่อยากผลิตหลักสูตรที่ล้าหลัง ดังนั้นอาจารย์ทุกคนของเราจะพร้อมนำทุกคนไปสู่ยุคทองของสื่อดิจิทัลในไทยซึ่ง คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

“ดังนั้นสื่อดิจิทัลในโลกยุคสมัยนี้จึงไม่ใช่ทางเลือกอย่างใดทางหนึ่ง เเต่เป็น “ทางรอด” การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว หากท่านใดที่ไม่ตามกระแส ท่านก็จะสูญพันธุ์ไป เช่นเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ จะเห็นตัวอย่างได้จากองค์กรหลายแห่งที่ปิดตัวลงจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้” อาจารย์กอบกิจ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M