การศึกษา มหกรรมแนะแนว

มหกรรมแนะแนววางแผนการเรียน “THINK BEYOND ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

Home / กิจกรรม / มหกรรมแนะแนววางแผนการเรียน “THINK BEYOND ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

มหกรรมแนะแนววางแผนการเรียน
“THINK BEYOND ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ชวนร่วมวางแผนอนาคตในการเรียนและศึกษาทิศทางของทักษะและภาษาแห่งอนาคตในงาน “THINK BEYOND : ภาษาเปลี่ยนชีวิต” งานมหกรรมแนะแนววางแผนการศึกษา สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน นำโดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ, ครูพี่หมุย ธนัช ลาภนิมิตชัย โรงเรียน SociThai, ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา โรงเรียน InterPass, ครูพี่ริซา นาริสา ฮานาซากิ และครูพี่นิสชิน ธภัชชา วงศ์กาสิทธิ์ โรงเรียน Qualish ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน สำรองที่นั่งได้ที่ เอ็นคอนเส็ปท์ทุกสาขา