บุนกะแฟชั่น เรียนแฟชั่น

บุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

Home / กิจกรรม / บุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561

ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปี สำหรับโรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) ประเทศไทย พร้อมสร้างมาตรฐานอนาคตแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล

บุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว
ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งเน้นสอนในด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะยาว ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ – 20เมษายน 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย ชั้น ทุกวันทำการ เวลา 9.30 – 16.30 น. ดาวน์โหลดข้อมูลและการสมัครได้ที่ www.bunkafashion.com