กิจกรรม ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 72

Home / กิจกรรม / จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 72

ล่าสุด จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เผยความคืบหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 72 ดีเดย์เปิดสนาม วันที่ 3 ก.พ. นี้ ชูแนวคิด “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม” จุดไอเดียกระตุ้นจิตสาธารณะ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมไฮไลต์ หวังสร้างกระแสปลุกพลังความร่วมมือทำประโยชน์เพื่อสังคม ตื่นตัวเรื่องความสามัคคี ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างพลังเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์
ตรียมพร้อมงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 72

นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งนี้ ได้ระดมความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายดิสทัต โหตระกิตย์

สำหรับ ไฮไลต์ของงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 72 อาทิ กิจกรรมเลือดไม่แบ่งสี ซึ่งเน้นการรณรงค์เพื่อเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น และปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดโรดโชว์เชิญชวนบริจาคเลือดไปยังสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นครั้งแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 มกราคม 2561เวลา 08.00-12.00 น. จากนั้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน )ในวันที่ 19 มกราคม 2561เวลา 08.00-12.00 น.และปิดท้ายที่สยามสแควร์วัน ในวันที่ 28 มกราคม 2561เวลา 10.00-18.00 น.

อีกหนึ่งไฮไลต์ในปีนี้ คือ การแข่งขันฟุตบอลโดมชราจามจุรีโรย ซึ่งเป็นฟุตบอลนัดพิเศษ 3 แมตช์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้บรรดานักเตะวีไอพีที่เป็นศิษย์เก่าของทั้งสองมหาวิทยาลัย อาทิ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, ดร.พิจิตร รัตตกุล, ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร์, นายนรภัทร ปลอดทอง, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม, นายอรรถพร สิงหวิชัย,นายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์, นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทุกปี ไม่ว่าจะเป็น งานเปิดเทศกาลงานฟุตบอลประเพณีฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นเข้าสู่งานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 72 ตลอดจนบรรดาทัพนักเตะจากทั้งสองมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมแสดงพลังปลุกสปิริตให้สังคม รวมทั้งยังมีขบวนพาเหรด การเชียร์ การแปรอักษร ที่สะท้อนความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อปลุกสปิริตให้สังคมเกิดความตื่นตัวเรื่องจิตสาธารณะ และหันมาสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม”สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ในราคา 200-300 บาท ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร หน้าถนนพระราม 1  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ส่วนงานฟุตบอลประเพณีฯ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

หลีดธรรมศาสตร์
หลีดจุฬาฯ
จุฬาคฑากร