สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

พิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ)

Home / กิจกรรม / พิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ)

สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ) เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลงนามความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ)

โดยมี ดร. สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ฯพณฯ หลู่วเจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, ดร.จาง เจี๋ย รองประธาน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน, พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและบริษัทต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนเอบี ชั้น 3 สโมสรทหารบก

ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์เล็งเห็นประโยชน์ในความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนไทยนั้นได้มีการศึกษา แลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญจากประเทศจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านองค์ความรู้ ตลอดจนเกิดการเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำโลจิสติกส์เพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปในอนาคต

ดร. จาง เจี๋ย รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยทางสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้ให้ความสำคัญต่อการลงนามร่วมมือกับองค์กรวิทยาศาสตร์ไทยต่างๆ อาทิ หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และมูลนิธิต่างๆ เพื่อยกระดับความร่วมมือการก่อตั้งสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ) เป็นตัวกลางนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนให้ ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งนวัตกรรมจีน – อาเซียน

สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ) เป็นหน่วยงานต่างประเทศแห่งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้รวบรวมทรัพยากรวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน โดยกำหนดยุทธศาสตร์จุดแรกเริ่มต้นที่ประเทศไทย ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์นวัตกรรม และเทคโนโลยี และจะทำหน้าที่ประสานงานให้กับบริษัทในสังกัดและกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิด พร้อมก้าวเป็นฮับของความร่วมมือวิทยาศาสตร์นานาชาติอย่างกว้างขวางต่อไป