กิจกรรม

ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest ประกวดผลิตสื่อ ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน

Home / กิจกรรม / ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest ประกวดผลิตสื่อ ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเงินของคนรุ่นใหม่ที่พบว่า คนไทยมีหนี้กันตั้งแต่อายุยังน้อย โดยกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากไม่รู้จักวิธีวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมให้สัมพันธ์กับรายรับ

ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest ประกวดผลิตสื่อ
ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล นำโดย นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้จัดทำโครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest” โครงการประกวดผลิตสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน โดยโครงการเริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 จนได้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายก่อนจะประกาศผลทีมผู้ชนะในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่

นายสหภาพ เสนาคำ และนายสิทธิเศรษฐ ระดีรมย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากทีม Tagmang (แต๊กมั้ง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

นางสาวจินัฐติภรณ์ ทองเขียว และ นางสาวเกตุสุดา พงษ์นุรักษ์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากทีม เก็บหอมออมรัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท

นางสาวปณัสญา อธิคมบัณฑิตกุล,นางสาวธนัชพร อนุภาพประเสริฐ, นางสาวเจนสินี จันทร และ นางสาวพลอยชนก บุญเติม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภาควิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากทีม 1100 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานกิจกรรม Fashion Zone ชั้น LG ศูนย์การค้าสยาม สแควร์วัน โดยมี ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์, แพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์ และ โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า “ระยะหลังแนวโน้มการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างน่าเป็นกังวล ดังจะเห็นได้จาก ปัญหาหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันที่มีอัตราสูง แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่รู้จักวิธีวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมให้สัมพันธ์กับรายรับ จึงเป็นที่มาของโครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ที่ทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรม“ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest” กิจกรรมประกวดผลิตสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะเราเห็นว่า กลุ่มน้องๆ นักศึกษา ก็คือ วัยทำงานในอนาคต จึงต้องการจะให้ความรู้กับทั้งสองกลุ่มนี้ควบคู่กันไป เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”