พานาโซนิคเปิดเวที “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” เฟ้นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

Home / กิจกรรม / พานาโซนิคเปิดเวที “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” เฟ้นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ประจำปี 2560(Panasonic Kid Witness News 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา ส่งผลงานคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เข้าประกวดชิงทุนการศึกษากว่า200,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

พานาโซนิคเปิดเวที “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว”
เฟ้นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยทีมชนะเลิศทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ50,000 บาทและเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน20,000 บาทพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติในรายการ“KWN Global Contest 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ข้อความ” จากทีมคิดดี (Kiddy Studio) ร.ร.อนุบาลสระบุรี นำเสนอเรื่องเด็กคนหนึ่งที่คิดหาวิธีสื่อสารกับคุณแม่ที่ติดสมาร์ทโฟนด้วยการเขียนข้อความผ่านกระดาษให้คุณแม่อ่านเพื่อบอกเล่าความต้องการของตัวเองสะท้อนสังคมปัจจุบันที่ความทันสมัยของสื่อดิจิทัลทำให้เราละเลยการสื่อสารด้วยวาจากับคนใกล้ชิดไปโดยเฉพาะคนในครอบครัว

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คนรัก(ษ์)ช้าง” จากทีม ACT Media ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่เจอแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างจากสัตวแพทย์โดยเด็กจะเข้าไปเรียนรู้ว่าใน1วันจะช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างได้อย่างไรบ้างเพราะปัจจุบันสถิติช้างในประเทศไทยลดลงไปเรื่อยๆ

และยังมีรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลการมีส่วนร่วมกับสังคม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผู้พิทักษ์ขยะวัยเยาว์” ทีม We can do it ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) รางวัลการผลิตดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง “THE BIN” ทีม HOME SCHOOL STUDIO ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ รางวัลออกแบบงานสร้างดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง “สื่อเสื่อม” ทีม Linking Start  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ซิ่นฝ้ายยกดอก” ทีมประจักษ์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 2,000 บาท และรางวัล Social Impact ได้แก่ ผลงาน “Message” ทีม ESP ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 5,000  บาท โดยทุกทีมจะได้รับผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิคเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้