สหพัฒน์ เปิดโอกาส ม.ปลาย ทั่วประเทศ ติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Home / กิจกรรม / สหพัฒน์ เปิดโอกาส ม.ปลาย ทั่วประเทศ ติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ติวสอบ มหาวิทยาลัย สหพัฒน์ แอดมิชชั่น

“สหพัฒน์ แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 20 

มหกรรมการเรียนครั้งใหญ่ที่ยืนหยัดมานานถึงสองทศวรรษ สำหรับโครงการ “สหพัฒน์ แอดมิชชั่น(Sahapat Admission)” ซึ่ง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส และพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยยึดมั่นเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ทบทวนความรู้กับติวเตอร์ชื่อดัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในปีนี้ นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมทบทวนความรู้ทั้งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ในโรงเรียนอีก 1,100 แห่งทั่วประเทศ ว่า โครงการนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้เรียนไปพร้อมๆ กัน จึงขอให้นักเรียนทุกคนใช้โอกาสครั้งนี้ เก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์ทุกท่านให้เต็มที่ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ

ทางด้าน นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสอบแข่งขันถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัวใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับการสอบ และตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สหพัฒน์ได้เข้ามาเติมเต็มโอกาสให้กับนักเรียนทั่วประเทศได้ทบทวนความรู้กับสุดยอดติวเตอร์ชื่อดัง ไม่เพียงแค่ในห้องเรียนนี้เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด

โครงการปีนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะได้พัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และรวบรวมทุกความต้องการของนักเรียนมาไว้ในงานเดียว โดยเชิญอาจารย์จากหลากหลายสถาบันติวชั้นนำระดับประเทศมาร่วมติวก่อนสอบแบบเข้มข้น เน้นเทคนิคการจำที่แม่นยำ วิเคราะห์คำตอบได้รวดเร็ว พร้อมเก็งแนวข้อสอบตอบโจทย์ทุกวิชา ทั้ง O-NET,GAT, PAT และสอบตรงวิชาสามัญ รวมทั้งเทคนิคพิชิต TCAS61 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ” ชวนคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ มาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

นางสาวศิรดา เดชชาญชัยยุทธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เผยว่า “ตั้งใจสมัครเข้ามาร่วมติวกับสหพัฒน์ แอดมิชชั่น เพราะต้องการมาเก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานสำหรับการสอบ รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบ โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการมาติวครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งได้เรียนกับอาจารย์เก่งๆ จากสถาบันดังๆ ทำให้รู้แนวข้อสอบ หลักการจำและการวิเคราะห์คำตอบได้รวดเร็ว ต้องขอบคุณที่สหพัฒน์มีโครงการดีๆ แบบนี้ให้พวกเราได้ทบทวนความรู้ ช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้น”

นายเฉลิมชนม์ จิตวัฒนฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เล่าว่า “เป็นครั้งแรกในการมาติวกับสหพัฒน์ ซึ่งช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ของผมให้กว้างขึ้น จากเมื่อก่อนที่คิดว่าตั้งใจเรียนในห้องและอ่านหนังสือทบทวนเองได้ แต่พอมาเห็นแนวข้อสอบและเอกสารการเรียนที่โครงการแจก ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองยังมีความรู้ในหลายวิชาที่ไม่แน่นพอ ครั้งนี้ผมได้รับโอกาสที่ดีมากได้การมาเรียนกับติวเตอร์ดังๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสอนอยู่ในกรุงเทพฯ และค่าเรียนค่อนข้างสูง แต่สหพัฒน์ให้ผมและเพื่อนๆ ทั่วประเทศได้เรียนฟรี ถือเป็นประสบการณ์ติวครั้งแรกที่ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการเดินทางมาครับ”

ส่วนนางสาวโนรี นิมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กล่าวว่า “ชอบรูปแบบโครงการสหพัฒน์ แอดมิชชั่นในปีนี้ เพราะจัดตารางการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มวิชาละหนึ่งวัน ทำให้เปิดสมองรับความรู้แต่ละวิชาได้อย่างเต็มที่ ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็สามารถกลับไปติวย้อนหลังได้  และมีการเพิ่มเติมกิจกรรมค้นหาตัวตน ทำให้หนูได้คุยกับพี่ๆ อาชีพต่างๆ ซึ่งช่วยให้หนูมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและอาชีพที่สนใจ”

ทางด้านไอดอลรุ่นพี่ เบลล์ เขมิศรา พลเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา (BAS) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ขอให้น้องๆ ลองค้นหาความต้องการของตนเองว่าชอบเรียนอะไร สนใจงานด้านไหน และเมื่อรู้เป้าหมายแล้ว น้องควรศึกษาต่อว่าหากจะสอบเข้าคณะนั้นๆ ต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง พร้อมประเมินตนเองว่าเราเก่งหรืออ่อนวิชาใด ต้องเพิ่มเติมส่วนไหนบ้าง การรู้เป้าหมายและความสามารถของตัวเอง จะช่วยให้น้องๆ วางแผนการเตรียมตัวอ่านหนังสือได้ดีและมีโอกาสสอบติดอย่างที่หวังไว้”

 

นับว่าโครงการ “สหพัฒน์ แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 20 เป็นมหกรรมการศึกษาที่รวมความรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนได้อย่างครบวงจร สำหรับนักเรียนที่พลาดการติวสดในช่วงวันที่ 2-7 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังมีโอกาสการติวผ่านเว็บไซต์ โดยสมัครติวย้อนหลังได้ที่ www.sahapatadmission.com