กิจกรรม ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest ธนาคารกรุงศรี วิธีออมเงิน

กรุงศรี ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest”

Home / กิจกรรม / กรุงศรี ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest”

กรุงศรี ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ใจบริหารเงิน
“ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest”

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จัดกิจกรรม “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest” กิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดใจ เพื่อนำไปใช้รณรงค์การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป หวังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี และลดปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยผู้ชนะในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ร่วมชิงทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ

 

นายฐากร ปิยะพันธ์   ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  กล่าวว่า “จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชี้ให้เห็นว่า คนไทยมีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากไม่รู้จักวิธีวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมให้สัมพันธ์กับรายรับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้ริเริ่ม โครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน โดยประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทำงานผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์และบริษัทในเครือ และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นวัยทำงานในอนาคต จะได้สามารถสื่อสารความเข้าใจได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยกัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว”

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ U Contest” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามได้จาก www.krungsri.com หรือ Facebook : ฉลาดคิด ฉลาดใช้