Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program กิจกรรมวัยรุ่น นักบินอวกาศไทย โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 2

Home / กิจกรรม / โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 2

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 2

โดยศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ (U.S. Space and Rocket Center – USSRC) ร่วมกับ บริษัท ซิกเนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( Zignature Marketing Co,.Ltd.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ Thailand Space and Aeronautics Research (TSR) จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศของรัฐบาลสหรัฐฯ และเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่สอง

ผู้ที่ชนะการแข่งขันชิงทุนจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้นในหลักสูตรเร่งรัด เป็นระยะเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Redstone Arsenal ของกองทัพสหรัฐฯ ในเมือง Huntsville มลรัฐ Alabama รวมถึง ได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ที่เข้ารับการศึกษาวิชาการสำรวจอวกาศเบื้องต้นจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอวกาศสหรัฐฯทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งหมด จากวิศวกรขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจรวดรุ่น Space Launch System (SLS) ในโครงการเดินทางไปยังดาวอังคาร นอกจากนี้ ยังจะต้องฝึกการเดินอวกาศแบบไร้น้ำหนัก การนำยานสำรวจอวกาศขึ้นและลงจอดที่สถานีอวกาศเคนเนดี้ (Kennedy Space Center) การบังคับการยานสำรวจอวกาศส่วนบุคคล หรือ Manned Maneuvering Unit (MMU) วิศวกรรมสถานีอวกาศนานาชาติ และ การดำน้ำเพื่อฝึกการทำงานในชุดอวกาศในสภาพไร้น้ำหนัก เป็นต้น

โดยนายกลิน ที เดวิส์ เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่าโครงการนี้จะสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ณ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ ต่างกำลังมองหาผู้เข้าเรียนที่มีหลากหลายทางด้านศักยภาพและเชื้อชาติเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ส่วน นายกฤษณ์ คุณผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) และเป็นตัวแทนของศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา กล่าวเสริมว่า ในปีนี้จะมีตัวแทนผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 2 คน ที่จะได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเดินทางไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และยังได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะยังมีตัวแทนผู้ผ่านการคัดเลือกอีก 1 คนที่จะได้ทุนพิเศษจากเอส โคลา ซึ่งจะได้รับทุนไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ โดยทุนพิเศษนี้จะเปิดรับผู้สมัครในช่วงอายุที่กว้างขึ้นคือตั้งแต่ 12 – 30 ปี โดยที่ไม่จำกัดสัญชาติ

นอกจากนี้ นายธีรเมธ กันต์พิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับทุนจากปีที่ 1  ได้กล่าวความรู้สึกจากการเดินทางไปศึกษาหลักศูตรนักบินอวกาศมาแล้วนั้นว่าตนมีโอกาสได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นนักบินอวกาศโดยการได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆของศูนย์วิจัยฯ ซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทย และยังเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานวิจัยอากาศยายและอวกาศประจำไทยกล่าวถึงคุณสมบัติที่ทางโครงการฯมองหาว่าต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้น สามารถร่วมงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี และอยากให้กลับมาแล้วเกิดความคิดริเริ่มว่าจะสามารถนำสิ่งที่ตนได้จากโอกาสนี้มาสามารถพัฒนานวัตกรรมทางด้านอวกาศของไทยได้อย่างไรบ้าง

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐฯด้านการสำรวจอวกาศและทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ 1) มีสัญชาติไทย และ 2) อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และ ไม่เกิน 19 ปี ในวันสมัคร ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดจะต้องสอบ SCAT (Space Camp Aptitude Test) จำนวน 100 ข้อ ภายในเวลา 180 นาที ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่เป็นภาษาอังกฤษในด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เช่น physics, dynamics, logics และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาด้านการสำรวจอวกาศสากล ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 21 คน (เป็นชายประมาณกึ่งหนึ่งและหญิงประมาณกึ่งหนึ่ง) จะได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันรอบสุดท้ายใน STEM Camp เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะต้องแข่งขันด้านประดิษฐกรรมและนวัตกรรม นักเรียนชายจำนวน 1 คน และ นักเรียนหญิงจำนวน 1 คน ที่ได้คะแนนโหวตจากเพื่อนและกรรมการมากที่สุดในวันสุดท้ายจะได้รับทุนของรัฐบาลสหรัฐ ฯ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศสมทบจาก Est ซึ่งผู้สมัครชิงทุนการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเดียวกันและได้คะแนนเป็นลำดับที่สาม ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1) ไม่จำกัดสัญชาติ และ 2) อายุระหว่าง 12-30 ปี

 

สำหรับการสมัครสอบสามารถสมัครได้ที่ www.spacecampthailand.com โดยที่ปิดรับสมัครในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ 500 บาท ตัวแทนโรงเรียน 4 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย การสอบ SCAT จะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ STEM Camp มีขึ้นระหว่าง 17-19 พฤศจิกายน 2560 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเดียวกัน