ฉ่อยสัญจร นิทานไทย เพลงพื้นบ้าน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฉ่อยสัญจร เพลงพื้นบ้าน นิทานไทย

Home / กิจกรรม / กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฉ่อยสัญจร เพลงพื้นบ้าน นิทานไทย

นักศึกษาอาสาสมัคร USR และนักศึกษาทุน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม ออกสัญจร ออนทัวร์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่อง…ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความซื่อตรง

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ฉ่อยสัญจร เพลงพื้นบ้าน นิทานไทย

ฉ่อยสัญจร ออนทัวร์ ตอน …”เพลงพื้นบ้าน นิทานไทย หัวใจซื่อตรง” ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๐ น. ทีม USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ได้รับการต้อนรับจาก รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและคณาจารย์หมวดภาษาไทย เป็นอย่างดี ยกนักเรียนคาบวิชาภาษาไทย ๖ ชั้นปี (ม.๑ ถึง ม.๖) รวม ๖๐๐ คน มาร่วมกิจกรรม

นอกจากจะมีการจัดแสดง ฉ่อย แล้ว…ยังมีการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ โดย อ.ราตรี จันเทวี อ.พิเศษประจำหลักสูตร ศิลปะการแสดง , ACTING COACH และผู้ช่วยผู้กำกับละครโทรทัศน์ ช่อง ๓ เป็นกรรมการตัดสินมอบรางวัล อีกด้วย