กิจกรรม เยาวชน

แบงก์กรุงไทยเผยมิติส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจัดงาน NEXT – GEN CAREERS

Home / กิจกรรม / แบงก์กรุงไทยเผยมิติส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจัดงาน NEXT – GEN CAREERS

แบงก์กรุงไทยเผยมิติส่งเสริมศักยภาพเยาวชน จัดงาน NEXT – GEN CAREERS By KTB ปูพื้นฐานความรู้ตัดสินเลือกอาชีพที่ใช่ในอนาคต

แบงก์กรุงไทยเผยมิติส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
จัดงาน NEXT – GEN CAREERS

คุณศิริพร นพวัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมจัดงานเทศกาลค้นพบตัวตนและอาชีพในฝันของเด็กมัธยม NEXT – GEN CAREERS By KTB ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแนะนำอาชีพที่เจาะลึกข้อมูล 24 เทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคตจากองค์กรชั้นนำของไทย เพื่อให้เยาวชนไทยที่เข้าร่วมงานมีโอกาสก้าวทันเทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคต มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เริ่มตั้งแต่รู้จักตัวเอง เข้าใจความถนัดและความสามารถของตนเอง รู้จักคิด รู้จักเลือก ตัดสินใจ รู้จักวางแผนชีวิตโดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและต่อยอดไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพได้ตามความถนัดและเหมาะสมของตนเอง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตที่ใช่ได้อย่างถูกเทรนด์และถูกทาง

สำหรับงานเทศกาลค้นพบตัวตนและอาชีพในฝันของเด็กมัธยม NEXT – GEN CAREERS By KTB จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ บีซีซีฮอล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ ทั้งการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งรับรู้ถึงเทรนด์อาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถพอที่จะศึกษาได้ เพื่อให้สามารถเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง และทำงานจริงกันอย่างไร

ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้น ขณะเดียวกันการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ทำให้รูปแบบอาชีพในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมทั้งเยาวชนไทยส่วนใหญ่ยึดติดกระแสความนิยมของสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกสายการเรียนจะไม่คำนึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แท้จริง และไม่เคยศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสายการเรียนที่เลือกเรียน ทำให้ไม่สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตรหรือไม่สามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำงานหรืออาชีพที่ทำในอนาคต

สำหรับ NEXT – GEN CAREERS By KTB แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.นิทรรศการการจัดแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับ 24 เทรนด์อาชีพ โดยแบ่งเป็น 7 สายงาน คือ 1. สายงานด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล/วิศวกรนาโน 2. สายงานด้าน IT (Information technology) ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์/นักพัฒนาแอปพลิเคชัน/นักพัฒนาเกม 3. สายงานบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ตรวจสอบบัญชี /นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4.  การแพทย์ (Medical) ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/สัตวแพทย์ 5. ธุรกิจอิสระ (Business Owner)ได้แก่ สตาร์ทอัพ/ผู้ประกอบการดิจิตอล/เกษตรฟาร์มอัจฉริยะ 6. ด้านการออกแบบ (Design) ได้แก่ นักออกแบบโลกเสมือนจริง (Augmented Reality Designer) /สถาปนิก/ครีเอทีฟ และ 7. อาชีพทางเลือกใหม่ (Alternative Careers) ได้แก่ ครูสอนการแสดง/เน็ตไอดอล/ฟิตเนสเทรนเนอร์/นักธุรกิจอาหารเสริม/นักดนตรีคัฟเวอร์ /บิวตี้ บล็อกเกอร์ ฯ

           

โดยน้องๆที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นอกจากจะพบนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยว 24 เทรนด์อาชีพแล้วยังได้พบกับพี่แนะแนวคอยให้คำแนะนำเส้นทางสายอาชีพ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กูรูชื่อดังมาแนะนำในการค้นหาศักยภาพของตัวเอง  และการแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงในแต่ละ 8 สายงานจากรุ่นพี่คนดังในแวดวงการต่างๆ  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งข้อมูลความรู้กลับไปต่อยอดในการตัดสินใจวางแผนอนาคตทางการเรียนและอาชีพให้กับตัวเองได้จริง

2. กิจกรรม JOB TOUR จะมีการคัดเลือกเด็กมัธยม 100 คนที่มาร่วมชมงาน NEXT GEN CAREER by KTB มีโอกาสไปร่วมเปิดประสบกาณ์เยี่ยมชมระบบการทำงานบริษัทชั้นนำของประเทศ  โดยแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  สายวิทย์ / สายอาชีพ ENGINEERING, สายวิทย์ / สายอาชีพ IT ,สายศิลป์ / สายอาชีพ Designและสายอาชีพทางเลือก / Owner เจ้าของธุรกิจ  

 

3.กิจกรรม WORK SHOP หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยได้คัดเลือกเด็กมัธยมจำนวน 100 คนจะต้องมีการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน โดยทางธนาคารได้จัดเตรียมสถานที่พักและจัดโปรแกรมโค้ชชิ่งฝึกสอนเด็ก โดยเฉพาะ เพื่อทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพร่วมกัน เพื่อให้เด็กที่เข้าฝึกอบรมรู้จักการตั้งคำถาม และการค้นหาตัวเอง ลงมือปฏิบัติงานจริง

สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ktb.co.th/csr โดย 500 คนแรกที่ลงทะเบียนสามารถมารับของระลึกได้ที่หน้างานฟรี