The Art Thai Market มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว. จัดกิจกรรม The Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

Home / กิจกรรม / มศว. จัดกิจกรรม The Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมงานจำหน่ายสินค้า The Art Thai Market  ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับ โครงการพัฒนาและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 14-18  มิถุนายน 2560  ณ ลาน K Village สุขุมวิท 26

The Art Thai Market  ชม ชิม ช็อป
สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

ภายในงานท่านจะได้พบกับศิลปินดารามากมาย อาทิ ตี๋ วิวิศน์ AF 4  คาริสา คาร์ไรไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมสาธิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 อาทิ การสาธิตทำเป้ผ้าขาวผ้าม้าด้นมือ การทำสายคาดผม DIY  การทำเข็มกลัดติดเสื้อแมลงปอ DIY เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ ตุ๊กตาไม้กลึง DIY  สาธิตสอนทำงานประดิษฐ์จากหินสี  การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การทำสมุดโน้ตผ้าไหม การทำสบู่ก้อน ทำน้ำพริก ทำน้ำสกัดเย็น เป็นต้น