มศว. จัดกิจกรรม The Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

Home / กิจกรรม / มศว. จัดกิจกรรม The Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0
The Art Thai Market มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมงานจำหน่ายสินค้า The Art Thai Market  ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับ โครงการพัฒนาและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 14-18  มิถุนายน 2560  ณ ลาน K Village สุขุมวิท 26

The Art Thai Market  ชม ชิม ช็อป
สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

ภายในงานท่านจะได้พบกับศิลปินดารามากมาย อาทิ ตี๋ วิวิศน์ AF 4  คาริสา คาร์ไรไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมสาธิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 อาทิ การสาธิตทำเป้ผ้าขาวผ้าม้าด้นมือ การทำสายคาดผม DIY  การทำเข็มกลัดติดเสื้อแมลงปอ DIY เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ ตุ๊กตาไม้กลึง DIY  สาธิตสอนทำงานประดิษฐ์จากหินสี  การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การทำสมุดโน้ตผ้าไหม การทำสบู่ก้อน ทำน้ำพริก ทำน้ำสกัดเย็น เป็นต้น