กฤชญา จตุรภัทร์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ผลงานนักศึกษา พรปวีณ์ ยินดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มะสิรี เทพสุธรรมรัตน์ รถแดงเชียงใหม่ เที่ยวให้ครบจบที่รถแดง

ปรับภาพลักษณ์รถแดงเชียงใหม่จากผลงานสื่อสารนิพนธ์สู่การใช้งานจริง

Home / กิจกรรม / ปรับภาพลักษณ์รถแดงเชียงใหม่จากผลงานสื่อสารนิพนธ์สู่การใช้งานจริง

น่าชื่นชม โครงการสื่อสารนิพนธ์เรื่องการปรับภาพลักษณ์สี่ล้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ ผลงานโดย นางสาว กฤชญา จตุรภัทร์, นางสาว พรปวีณ์ ยินดี และ นางสาว มะสิรี เทพสุธรรมรัตน์ นิสิตเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์และใช้ได้จริงแบบนี้

ปรับภาพลักษณ์รถแดงเชียงใหม่
จากผลงานสื่อสารนิพนธ์สู่การใช้งานจริง

จุดเริ่มต้นของโครงการนั้นมาจากกรณีที่ถูกพูดถึงในแง่ลบของรถแดงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งในด้านมาตราฐานราคาปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างคนขับกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงทำให้เกิดโครงการ “เที่ยวให้ครบจบที่รถแดง” โครงการดีๆที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขับรถแดงเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

หลังจากได้เข้าไปพบเสนอแผนโครงการให้กับทางสหกรณ์โดยมีนายสิงห์คำนันติประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดทางสหกรณ์มีความเห็นด้วยที่อยากจะพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อยู่ในตอนนี้โดยให้ความร่วมมือและยินดีที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างดี

“โครงการเที่ยวให้ครบจบที่รถแดง” ได้มีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวแบบ one day trip และนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสานกับสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงวิดีโอคลิปเพื่อสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับสื่อมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นอกจากราคาที่เป็นมาตรฐานสมเหตุสมผลแล้วในเรื่องของการสื่อสารก็จะง่ายขึ้นเพราะสื่อหลักๆที่นำมาใช้กับนักท่องเที่ยวจะเป็นสื่อ3 ภาษา (ไทย – จีน – อังกฤษ) ที่มาพร้อมกับใบคำศัพท์สื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชี้ถาม-ตอบกับคนขับได้อย่างเข้าใจง่ายดายมากขึ้นและจะสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วย

และในตอนนี้มีคนขับรถแดงที่สนใจและเข้าร่วมกับโครงการนี้แล้วกว่า 30 คันโดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสังเกตหรือมองหา sticker ชื่อโครงการที่ติดอยู่บริเวณที่นั่งโดยสารและแถบโฆษณาตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวพร้อม QR CODE ที่เมื่อแสกนแล้วจะปรากฎเป็นวิดีโอและใบแผนการท่องเที่ยวทั้ง 4 เส้นทางได้แก่ shop&chill , cnx top hits , nature และ adventure ทั้ง 4 เส้นทางนี้จะสามารถตอบโจทย์ lifestyle ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้ครบทุกรูปแบบและคาดว่าในอนาคตจะมีคนขับรถแดงที่เข้าร่วมกับโครงการเที่ยวให้ครบจบที่รถแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/lannataxiredcar มาเที่ยวเชียงใหม่เมื่อไหร่อย่าลืมใช้บริการรถแดงกันนะคะจะถูกจะแพงขอให้ใช้สี่ล้อแดงเป็นหลัก