ประกาศผลแล้ว! สุดยอดนักสร้างสรรค์ ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’

Home / กิจกรรม / ประกาศผลแล้ว! สุดยอดนักสร้างสรรค์ ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’

สกว. ประกาศผลสุดยอดนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิกในโครงการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคม ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’ ได้ที่สุดของเยาวชนนักสร้างสรรค์ย่อยงานวิจัย ต่อยอดสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ

ประกาศผลแล้ว! สุดยอดนักสร้างสรรค์
‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เปิดโครงการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคมอีกครั้ง กับการประกวด ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’ การประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงความสามารถ ศึกษา ตีความ ย่อยงานวิจัยคุณภาพของ สกว. ในด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคประเทศไทย โดยได้มีเยาวชนไทย จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 800 ชิ้น ทั้งในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 250,000 บาท

โดยได้มีการคัดเลือกงานวิจัยจำนวนหลายร้อยชิ้น ในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ‘อาหารกับการพัฒนาเชิงพื้นที่’ อาทิ ระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาหาร และการจัดการความมั่นคงทางอาหาร แบบแผนการบริโภคอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น และด้วยภารกิจหลักของ สกว. คือ การให้ทุนในด้านงานวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคม และสร้างองค์ความรู้ในหลากหลายมิติให้กับประเทศไทย และเพื่อเป็นการต่อยอดงานดังกล่าว ให้ตอบสนองในการสื่อสารยุคปัจจุบัน ที่มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก การพัฒนาเนื้อหาแปลงร่างงานวิจัยเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือเล่ม มาเป็นสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิกที่สวยงาม น่าสนใจ เข้าถึงคนได้ง่าย จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดภารกิจดังกล่าว”

รางวัลที่-1-นายอันดามัน-พานิช
รางวัลที่-2-น.ส.ศราภรณ์-สุภัคกุล