ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดนำเสนอสินค้า OTOP ในสื่อออนไลน์

Home / กิจกรรม / ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวดนำเสนอสินค้า OTOP ในสื่อออนไลน์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จัดประกวดนำเสนอสินค้า OTOP ในสื่อออนไลน์

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สยามพารากอน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการนำเสนอสินค้าบนสื่อออนไลน์ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ รวมถึงมอบรางวัลชนะการแข่งขันให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าบนเครือข่ายออนไลน์ จำนวน 10 รางวัลใน 5 สาขา สาขาละ 2 รางวัล  ได้แก่

สาขาของใช้ของที่ระลึกและของประดับตกแต่ง

1 คุณนพดล คำคง                                 noppadon gallery

2 คุณวิฑูรย์  ไตรรัตน์วงศ์                         เปเปอร์มาเช่

สาขาเครื่องดื่ม

1 คุณปภัสราภรณ์ เหรียญทอง                  บ.น้ำอ้อยไร่ไม่จน

2 คุณอภิญญา เติมศรีสุข                         เฉาก๋วยโบราณเจ้อ้อยโคราช

สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย

1 คุณบุษรา วัฒนชูสกุล                           จงเจริญแมสเซนเจอร์ รองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพ

2 คุณพีระ จันทรัตนา                              กลุ่มศรียะลา Batik

สาขาสมุนไพรที่ที่ไม่ใช่อาหาร

1 คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์                         กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง

2 คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง                           วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทรัพยากร

ชีวภาพในชุมชน

สาขาอาหาร

1 คุณเฉลิมพรรณ วรพิทย์พงศ์                  ทีเด็ดฮ่องเต้

2 คุณวราภรณ์ เตียสุวัติเศรษฐ                  วิสาหกิจชุมชน ผึ้งหอมหวาน

 

โดยผู้ชนะทั้ง 10 ท่านจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและวุฒิบัตร รวมถึงผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 10 กิจการ จะได้เดินทางไปดูงานทางด้านตลาดโอทอปและดิจิทัลที่ประเทศญี่ปุ่นและ สิงคโปร์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการต่อไป

สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) เกิดจากร่วมมือกัน ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งทางโครงการได้มีการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางด้านการตลาดออนไลน์ การสร้างเรื่องราว ดึงจุดเด่นและความเข้าใจในสินค้ารวมถึงการมี Platform เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อ ขาย ออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 500 ราย และมีกระบวนการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นจนได้ ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น 30 ราย มาเข้าประกวดรอบสุดท้ายจนได้ผู้ชนะเลิศครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาในการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย คือ

  1. คุณเพทาย ล่อใจ   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. คุณศิริชัย แย้มโอฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชุมชน  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  3. ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์   นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (แห่งประเทศไทย)
  4. คุณกัลยากร นาคสมภพ   ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Branding DNA Marketing   and Acting
  5. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) ฉายา  “เจ้าพ่อแห่งวงการไอที”
  6. คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์  ผู้ประกาศข่าวด้านไอที และฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการไอที”

และ

  1. คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข ผู้ก่อตั้ง com

และนอกจากนั้นภายในงานยังมีดารานักแสดงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาร่วมกิจกรรมและเดินแฟชั่นโชว์สินค้า Otop ทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อสร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย, โบลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ, เฟม ชวินโรจน์ สุทธิธรรมชนะ ,คาริสา สปริงเกตต์ และ เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์ พิธีกรดำเนินรายการ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ OTOP หันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดในสื่อออนไลน์อีกด้วย