รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

หัวอับเว็บEV

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ทั้งการประกวด Contest การแข่งขัน ส่งผลงานชิงรางวัล ทุกประเภทสำหรับนิสิตนักศึกษา ดังนี้

1

Core Rock Core Love Music Contest 2016
บริษัท คอร์ เคมาติส จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี “Core Rock Core Love Music Contest 2016” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร สมัครวันนี้-8กรกฎาคม 2559 สอบถามโทร. 090-690-0300 คุณแพท หรือ095-635-4148 คุณปอ และ www.facebook.com/corerockcorelovemusiccontest

2
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร สมัครวันนี้-15 กรกฎาคม 2559 สอบถาม อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน อีเมลล์ readingthai2016@gmail.com

3
ถอยหลังเที่ยว Thainess experience
ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวข้อ “ถอยหลังเที่ยว Thainess experience” องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Video) ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวข้อ “ถอยหลังเที่ยว Thainess experience” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากทาง อพท. และสัมภาษณ์ทีมชนะเลิศลงนิตยสาร a day สมัครวันนี้-15 กรกฎาคม 2559 สอบถามโทร. 02-357-3580 ต่อ 402 – 406 และ www.facebook.com/DASTATHAILAND

4
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครวันนี้-20 กรกฎาคม 2559 สอบถาม สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202-155 เฟสบุ๊คเพจ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

5
ประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องดีๆ ที่ชายแดนใต้”
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องดีๆ ที่ชายแดนใต้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สมัครวันนี้-25 กรกฎาคม 2559 สอบถามสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร. 074-321-105, 074-312-851

6
ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10 หัวข้อ “กตัญญู รู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมัครวันนี้-31 กรกฎาคม 2559 สอบถามโทร. 083-302-7711, 02-118-6953 หรือwww.facebook.com/intouchstation

7
ประกวดออกแบบ Valiant Force Hero Design Contest 2016
บริษัท FUNPLUS ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Valiant Force Hero Design Contest 2016 ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท สมัครวันนี้-31 กรกฎาคม 2559 สอบถาม www.facebook.com/ValiantForceTH

8
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ” ชิงเงินรางวัล สมัครวันนี้-31 กรกฎาคม 2559 สอบถามโทร. 053-941-451-3 และ www.facebook.com/dsnsc

9
ประกวดโครงการ ยุวศิลปินไทย 2559
มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ยุวศิลปินไทย 2559 : Young Thai Artist Award 2016” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,300,000 บาท สมัครวันนี้–31 กรกฎาคม 2559 สอบถามโทร. 02-586-5214 และ
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.38

01 Cover38

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStars