PFP ปลูกฝังเยาวชนไทย รักความซื่อสัตย์

Home / กิจกรรม / PFP ปลูกฝังเยาวชนไทย รักความซื่อสัตย์

PFP มุ่งเน้นเยาวชนไทย หัวใจซื่อสัตย์ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำความซื่อสัตย์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนจะเป็นคุณธรรมความดีที่จะติดตัวไปกับเยาวชน และส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ช่วยกันระบายสี

PFP ปลูกฝังเยาวชนไทย รักความซื่อสัตย์

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พีได้เล่าถึงที่มาของกิจกรรมดังกล่าวว่า “กิจกรรม PFP มุ่งเน้นเยาวชนไทย หัวใจซื่อสัตย์” นี้ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและเรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้แฝงการเรียนรู้ถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเล่านิทานของเยาวชน โดยเราได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และสามารถสื่อให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ผ่านภาพที่บรรจงวาดออกมา ตลอดจนเยาวชนสามารถนำเสนอที่มาของการวาดภาพดังกล่าว สื่อให้คณะกรรมการได้ฟังและรับรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของเยาวชน โดยมีสถาบันระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท ผลการแข่งขันประเภททีม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ส่วนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก

น้องๆที่ชนะจากการประกวดวาดภาพประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา

น้องๆที่ชนะจากการประกวดวาดภาพประเภททีม ระดับประถมศึกษา

รูปภาพฝีมือน้องๆ

น.ส. ปัทมา เพ็งลักษ์อายุ 17 ปี  น้องฟ้าโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าถึงที่มาของภาพที่นำเสนอกับคณะกรรมการว่า “ภาพที่ดิฉันได้วาดขึ้นเป็นภาพวาดที่ต้องการสื่อให้รู้ว่า มนุษย์มีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง โดยในภาพจะเห็นได้ว่าภาพแต่ละส่วนจะสื่อให้เห็นถึงการกระทำในด้านต่างๆของมนุษย์ และดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะที่มีผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญทางด้านศิลปะและให้โอกาสแก่นักเรียนในการแสดงความสามารถในด้านงานศิลปะซึ่งทำให้พวกเรามีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ”

น.ส. ปัทมา เพ็งลักษ์ อายุ 17 ปี  น้องฟ้า มัธยม
น้องฟ้า

และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการประกวดเล่านิทาน ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 35 คน โดยทีมนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ่อทราบเจริญธรรม จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานในเรื่อง ‘แม่โคสาวผู้ซื่อสัตย์’ เรียกได้ว่า ทั้งลีลา น้ำเสียง และความสามารถของเยาวชนที่ขึ้นมาเล่าบนเวทีนั้นจัดมาเต็มด.ญ กานต์ธิดา เวชชูแก้ว  อายุ 12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตัวแทนจากทีมโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม เล่านิทานช่วงหนึ่งของนิทานเรื่อง แม่โคสาวผู้ซื่อสัตย์ว่า ”ขณะที่แม่โคสาวกำลังจะถูกเสือร้ายกัดกิน แม่โคสาวจึงได้ให้สัญญากับเสือว่าข้าขอเอาอาหารไปให้ลูกของข้าก่อนและจะกลับมาให้เจ้ากินอย่างแน่นอน ซึ่งแม่โคก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเสือที่ดุร้ายและกำลังหิวโหย โดยนิทานเรื่องนี้ได้สอนให้รู้ว่าคนเราควรมีสัจจะ เช่นเดียวกับแม่โคที่ให้สัญญากับเสือแล้วทำตาม แม้ตัวเองจะต้องกลับมาเจอกับความตายก็ตาม พวกเราตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนเล็กๆที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าพวกเราทุกคนคือเยาชนของชาติในอนาคตข้างหน้า ความซื่อสัตย์ คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อพวกเราจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคตที่กำลังจะมาถึง”

สัมภาษณ์น้องๆ

น้องๆที่ชนะการประกวดเล่านิทาน