รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

Untitled-1024x728

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

1.ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

 

1

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับสายการบิน EVA Airways, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?” ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–15 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถามโทร. 02-957-5777 ต่อ 623 อีเมล์ business@regents.ac.th  เว็บไซต์ www.regents.ac.th

 

2.ประกวดออกแบบ หัวข้อ “LED – Better Life”

2

ชุมชนออนไลน์สำหรับนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ www.TamDai.net (ทำได้.net) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ หัวข้อ “LED – Better Life” ชิงของรางวัลมากมาย รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2559 ติดต่อสอบถาม : TamDai.net@gmail.com หรือwww.facebook.com/TamDainet-481969472003572

 

3.ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2559 ส่งด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและวัดผล (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี e-mail : scirmutt.project@gmail.com ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-549-4159 หรือ 02-577-5046 ติดต่อสอบถามโทร. 02-549-4156-8

 

 4.ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

7

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2559 ส่งที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 02-528-4912 และ 02-528-4815

 

5.ประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559

8

เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 32,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่-31 พฤษภาคม 2559ในวันและเวลาราชการ (หากส่งทางไปรษณีย์ กรรมการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ติดต่อสอบถามสำนักปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ โทร. 076-613-801, 089-648-4389 ในวันและเวลาราชการ

 

6.ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์

9

กรมการค้าภายใน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ๅรวมกว่า 40,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2559 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน อาคารกรมการค้าภายใน ชั้น 5 ห้อง 20501 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามกลุ่มประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โทร. 02-507-5621-3 หรือ www.facebook.com/ditfamilyhomes

 

 

ติดตาม Campus Event อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.36

IMG_36781