ผลงานภาพถ่ายแฟชั่น Passion Arts ของนักศึกษา มทร.พระนคร

Home / กิจกรรม / ผลงานภาพถ่ายแฟชั่น Passion Arts ของนักศึกษา มทร.พระนคร

มาแล้ว! ผลงานภาพถ่ายแฟชั่น Passion Arts ของนักศึกษา มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Passion Arts (Fashion Graphic Design Photobook Project) โดยนำผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บเอง มารวบรวมนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ และบทสัมภาษณ์ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเป็นผู้ออกแบบ ในรูปแบบของ >>> e-Book <<<

01

ผลงานภาพถ่ายแฟชั่น Passion Arts ของนักศึกษา มทร.พระนคร

designer-02

designer-01

designer

ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

02

03

04

07

สามารถติดตามผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/passionfashionmt55/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrClTSErl73ajRXWygKmOfA

แบบสอบถามเพื่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงาน
https://docs.google.com/forms/d/1xXQxUATla8MipCZzRZrumjJb-wz8UzRWtjg93HTVaQM/viewform